อบต.สาคู จ้างครูสอนภาษาประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมสร้างอาคารเรียนเพิ่ม

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2553 ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสาคู อ. ถลาง  นายสุรพงศ์  ปัญญาไวย์ นายก อบต. สาคู เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 โดยมีคณะผู้บริหาร อบต. คณะครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วมจำนวนมาก

นายสุรพงศ์  กล่าวว่า อบต. สาคู และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสาคู ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กที่จบการศึกษา ระดับปฐมวัย จึงได้จัดโครงการบัณฑิตน้อยประจำปี 2552 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อที่สูงขึ้น รวมถึงเพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเองและเห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยในปีนี้มีนักเรียนเข้าร่วมรับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยจำนวน 53 คน

นายสุรพงศ์  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ทางผู้บริหาร อบต. สาคู ได้ให้ความสำคัญการศึกษาเป็นอย่างมาก ด้วยการจัดสร้างอาคารเพื่อรองรับนักเรียนระดับอนุบาลในพื้นที่โดยใช้งบ  5 ล้านบาทเศษในการก่อสร้างและสามารถรองรับนักเรียนได้ 350 คน นอกจากนี้ ทาง อบต. ยังได้ใช้งบประมาณอีก 2.4 ล้านบาท ในการก่อสร้างโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ อาคารห้องเรียนรู้ที่ทันสมัย เพื่อจะได้พัฒนาการศึกษาของเยาวชนในตำบลให้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อพัฒนาศักยภาพการศึกษาในระดับอนุบาล ได้มีการจ้างครูสอนภาษาต่างประเทศ 3 คน ประกอบด้วย ครูสอนภาษาจีน 1 คน ครูสอนภาษาอังกฤษ 2 คน มาประจำอยู่ที่โรงเรียนอนุบาล และคิดว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้จะได้ประโยชน์มากที่จะได้เรียนตรงจากเจ้าของภาษาและคิดว่าเมื่ออาคารก่อสร้างเสร็จทั้งหมด สามารถรองรับเด็กได้ถึง 500 คน จะช่วยลดภาระผู้ปกครองไม่ต้องส่งเด็กเข้าเรียนในตัวเมือง

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.