เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ปี พ.ศ.2553-2556 ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ มีผู้แทนสำนักงบประมาณ  ผู้แทนสำนักงานงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

นายไพทูล  แพนชัยภูมิ ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 (จังหวัดภูเก็ต ) เผยว่า ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ภูเก็ต ดำเนินโครงการวางปะการังเทียมในพื้นที่ทะเล อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา และทะเลรอบเกาะภูเก็ต

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 17 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ นายอรุณ  โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นประธานการประชุมซ้อมแผนอพยพประชาชนจากธรณีพิบัติภัยสึนามิ


ด้วยจังหวัดภูเก็ตจัดจำหน่ายไปรษณียบัตร ร้อยใจไทยภักดี 108 ปี สมเด็จย่า ในราคาฉบับละ 9 บาท ทั้งนี้เพื่อเชิญชวนประชาชน พสกนิกร ซื้อไปรษณียบัตร ร้อยใจไทยภักดี 108 ปี สมเด็จย่า และเขียนข้อความที่ประทับใจ

นายวัชรพงษ์ อนันตกูล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Big Cleaning Day กิจกรรมรณรงค์ ทำความสะอาดตลาดสด 2 (ตลาดเกษตร)

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 เวลา 19.00 น. นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยมีนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 11 สิงหาคม 52 ที่บริเวณท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

อยู่ในช่วงที่เข้ากำลังจะเข้าสู่เดือนสิงหาคมกันอีกแล้ว ซึ่งเป็นเดือนที่มีความวันสำคัญอีกเดือนหนึ่งของชาวไทยและชาวภูเก็ตทุกท่าน นั่นคือ วันแม่แห่งชาติ เนื่องด้วย วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ตำบลกมลา โดยมีนายสนธยา สุนธารักษ์

เมื่อ วันที่ 2 สิงหาคม 2552 นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำคณะสมาชิกสภา อบจ. ปลัด อบจ. ร่วมให้กำลังใจ และร่วมเกียรติมอบเหรียญกรีฑาประเภทต่างๆ แก่เยาวชน ที่ชนะการแข่งขันกรีฑาดาวรุ่งจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 3 ณ สนามกีฬาสุระกุล

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ตและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ร่วมมือจัดแผนการจัดหาโลหิตประจำเดือนสิงหาคม 2552 ณ สถานที่ วัน เวลา ดังต่อไปนี้

องค์การ บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมทีมผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. และข้าราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี

เมื่อ เร็วๆนี้ นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการกองต่างๆ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเทพา จังหวัดสงขลา

เมื่อ เร็วๆนี้ นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และข้าราชการ จำนวน กว่า 100 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการจัดเก็บภาษีน้ำมัน ภาษียาสูบ พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น