ภูเก็ตเตรียมซ้อมระบบเตือนภัยสึนามิ 19 จุด


เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองป่าตอง นายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฝึกซ้อมระบบเตือนภัยและอพยพหลบภัยสึนามิชายฝั่งทะเล อันดามัน โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต นายชัยรัตน์ สุขบาล รองนายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง พร้อมส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย กำหนดการจัดการฝึกซ้อมระบบเตือนภัยและอพยพหลบภัยสึนามิในพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งอันดามันประจำปี 2552 กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกซ้อมและติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานฝึก ซ้อมแผนฯ ฝ่ายต่าง ๆ อาทิเช่น ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายพบาบาลและกู้ชีพกู้ภัย ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายสื่อสาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายโชตินรินทร์ กล่าวว่า ตามที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกำหนดฝึกซ้อมระบบเตือนภัยและอพยพหลบภัยสึ นามิเต็มรูปแบบ ในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2552 เวลา 10.00-12.00 น. โดยจังหวัดภูเก็ตกำหนดซ้อมพร้อมกัน ณ หอเตือนภัย 19 จุด ทั้งนี้ในด้านความพร้อม จากการรายงานของคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ ขณะนี้คืบหน้าไปกว่าร้อยละ 80 โดยคณะกรรมการรณรงค์ทำความเข้า ใจกับนักท่องเที่ยวและชาวบ้านนั้นได้มีการติดป้ายไวนีล แจกแผ่นปลิวทั้งไทยและอังกฤษ ตลอดจนรถแห่ทั่วเกาะภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.