จัดโครงการรักษ์ทาง – รักถิ่น ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ส.ค. 52 ที่เส้นทางสาย ภก. 4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4022 – บ้านกะทู้ อ. กะทู้ อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ รักษ์ทาง – รักถิ่น ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายธีรพร  จิระรัตนากร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต  ร.ท. ภูมิศักดิ์  หงษ์หยก  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต  นายกรีฑา  แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เข้าร่วม

นายธีรพร  กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบทมีแนวคิดในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาค ประชาชน โดยการดึงให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาทางโดยเฉพาะ บริเวณที่ผ่านชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างภาครัฐและชุมชนและกระตุ้นให้ เกิดความรัก ความเป็นเจ้าของในเส้นทางดังกล่าว รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับบริษัทอนุภาษวิวิธการ จำกัด จัดโครงการ รักษ์ทาง-รักถิ่น ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บนเส้นทางสาย ภก.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4022 – บ้านกะทู้ อ. กะทู้ อ. เมือง จ. ภูเก็ต ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552  รวม ถึงเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบนทางหลวงชนบททำให้การสัญจรไปมาได้ รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง และเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น

โครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 เป็นโครงการหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อสนองโครงการในพระราชดำริ  (โครงการ ในพระราชดำริ อาทิ โครงการป่ารักษ์น้ำ โครงการสวนป่าสิริกิติ์ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ฯลฯ) ทั้งนี้เพื่อทรงป้องกันปัญหาที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน อันเป็นภัยของโลก

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.