จัดโครงการรักษ์ทาง – รักถิ่น ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 ส.ค. 52 ที่เส้นทางสาย ภก. 4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4022 – บ้านกะทู้ อ. กะทู้ อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ รักษ์ทาง – รักถิ่น ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีนายธีรพร  จิระรัตนากร รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต  ร.ท. ภูมิศักดิ์  หงษ์หยก  สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต  นายกรีฑา  แซ่ตัน นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เข้าร่วม

นายธีรพร  กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบทมีแนวคิดในการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาค ประชาชน โดยการดึงให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาทางโดยเฉพาะ บริเวณที่ผ่านชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างภาครัฐและชุมชนและกระตุ้นให้ เกิดความรัก ความเป็นเจ้าของในเส้นทางดังกล่าว รวมทั้งสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับบริษัทอนุภาษวิวิธการ จำกัด จัดโครงการ รักษ์ทาง-รักถิ่น ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บนเส้นทางสาย ภก.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 4022 – บ้านกะทู้ อ. กะทู้ อ. เมือง จ. ภูเก็ต ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552  รวม ถึงเพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบนทางหลวงชนบททำให้การสัญจรไปมาได้ รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง และเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนท้องถิ่น

โครงการรักษ์ทาง-รักถิ่น ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 77 พรรษา 12 สิงหาคม 2552 เป็นโครงการหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อสนองโครงการในพระราชดำริ  (โครงการ ในพระราชดำริ อาทิ โครงการป่ารักษ์น้ำ โครงการสวนป่าสิริกิติ์ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ฯลฯ) ทั้งนี้เพื่อทรงป้องกันปัญหาที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน อันเป็นภัยของโลก

Related Post

ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก

ผู้ว่าฯภูเก็ต สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

Leave a Reply