ภูเก็ตพร้อมซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์รักษาความปลอดภัยสนามบินภูเก็ต

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 18 ส.ค. 52 ที่ห้องประชุม POC ภูเก็ต พ.ต.อ.โกมล  วัตรากรณ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเผชิญเหตุการณ์รักษาความปลอดภัยสนามบินภูเก็ต โดยมีนายประเทือง  ศรขำ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญ มีการร่างแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัยสนามบินภูเก็ตและแผนเผชิญเหตุของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการแบ่งมอบภารกิจ คำสั่งการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัย

พ.ต.อ. โกมล  กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุในระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2552 ณ ท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ต โดยในวันที่ 24 สิงหาคม 2552 จะเป็นการประชุมคณะทำงานเพื่อทำความเข้าใจถึงภารกิจการซ้อมแผน ส่วนวันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 จะมีการซ้อมสถานการณ์จริง ด้านวันเวลาที่จะซ้อมท่าอากาศยานจังหวัดภูเก็ตจะเป็นผู้กำหนด เนื่องจากไม่อยากให้มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออก

ด้านนายวิชัย  ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การซ้อมดังกล่าวเป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยแห่งชาติที่กำหนดไว้ 4 แห่ง ประกอบด้วย สนามบินเชียงใหม่ สนามบินขอนแก่น  สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินภูเก็ต การซ้อมจะเป็นการช่วยทบทวนกระบวนการทำงานของแต่ละฝ่ายว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ หากมีข้อผิดพลาดจะได้แก้ไขและเมื่อมีเหตุการณ์จริงจะช่วยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ก่อนมีการซ้อมแผน จำเป็นต้องมีการซักซ้อมทำความเข้าใจกับประชาชนนักท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้มีการตื่นตระหนก

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.