กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันตนเอง จากโรคทางกระดูกสันหลังและโรคหัวใจ

กิจกรรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันตนเอง จากโรคทางกระดูกสันหลังและโรคหัวใจ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคทางกระดูกสันหลัง

สัมมนาทางการแพทย์ Quality / Outcome Leadership Training

สัมมนาทางการแพทย์ เรื่อง “Quality / Outcome Leadership Training for Medical Leadership of Group 6 (Southern Group)”
สัมมนาทางการแพทย์ เรื่อง “Quality / Outcome Leadership Training for Medical Leadership of Group 6 (Southern Group)”

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้ จัดสัมมนาทางการแพทย์

ดร.สุรินทร์ เตรียมเปิดมุมมอง AEC แก่ผู้ประกอบการที่ราชภัฏภูเก็ต

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เตรียมเปิดมุมมอง AEC แก่ผู้ประกอบการที่ราชภัฏภูเก็ต
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เตรียมเปิดมุมมอง AEC แก่ผู้ประกอบการที่ราชภัฏภูเก็ต

สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดงานสัมมนาวิชาการ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี

ราชภัฏภูเก็ต ร่วมภาครัฐ-เอกชน พัฒนาบุคลากร MICE รับ AEC

ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน พัฒนาศักยภาพบุคลากร MICE รับ AEC
ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน พัฒนาศักยภาพบุคลากร MICE รับ AEC

วันที่ 10 กันยายน 2558 ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

ติวเข้มผู้ประกอบการอสังหาภูเก็ต ด้านการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

กรมที่ดินติวเข้มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตด้านการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
กรมที่ดินติวเข้มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตด้านการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

วันที่ 17 ก.ค. 58 ที่โรงแรมเอาท์ทริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท อ. ถลาง จ. ภูเก็ต นายสุธี มากบุญ

อบจ. ภูเก็ต สัมมนา กำหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร

สัมมนาประชาคม กำหนดทิศทางการพัฒนา
อบจ. ภูเก็ต สัมมนาประชาคม กำหนดทิศทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2562

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 2 เมษายน 2558 ที่โรงแรมเพิร์ล นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์

คลังจังหวัดภูเก็ต อบรมความรู้เกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ

คลังจังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ แก่ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด
คลังจังหวัดภูเก็ต จัดฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพัสดุภาครัฐ แก่ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 มีนาคม 2558 ที่ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน