รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดงานสัมมนาวิชาการ

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดงานสัมมนาวิชาการ

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ให้การสนับสนุนพื้นที่การจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี แก่สมาคมประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินจังหวัดภูเก็ต พร้อมจัดแพทย์บรรยายให้ความรู้เรื่อง “ภัยร้ายจากโรคมะเร็ง” โดย นพ.ศิริศักดิ์ โรจนประเสริฐกิจ อายุรแพทย์โรคมะเร็ง  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงปัจจัยเสี่ยง แนวทางการรักษา วิธีการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่ผ่านมา

Share:

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.