สัมมนาวิชาการ โพรงกระดูกสันหลังตีบ แคบ ทับเส้นประสาท

สัมมนาวิชาการ โพรงกระดูกสันหลังตีบ แคบ ทับเส้นประสาท

สัมมนาวิชาการเรื่อง “โพรงกระดูกสันหลังตีบ แคบ ทับเส้นประสาท”

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดย นพ.นโรตม์ ตรีณรงค์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง ร่วมกับ โรงพยาบาลระนอง จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “โพรงกระดูกสันหลังตีบ แคบ ทับเส้นประสาท” เพื่อพัฒนาความรู้ในการรักษาพยาบาลให้มีความทันสมัยแก่คณะแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลระนอง ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงพยาบาลระนอง นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทางโรงพยาบาลร่วมมือกับพันธมิตรในการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ดีอย่างยั่งยืน

ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดย นพ.นโรตม์ ตรีณรงค์ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลัง ร่วม...

Posted by Phuket Journal on Tuesday, October 20, 2015

Related Post

คิดใช้บริการบริษัทออกแบบห้องเย็น (Cold room) ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

คิดใช้บริการบริษัทออกแบบห้องเย็น (Cold room) ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

หากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษา เช่น อาหารแช่แข็ง, สินค้าเกษตร ฯลฯ ก็จำเป็นต้องสร้างห้องเย็น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.