ติวเข้มผู้ประกอบการอสังหาภูเก็ต ด้านการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ติวเข้มผู้ประกอบการอสังหาภูเก็ต ด้านการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

กรมที่ดินติวเข้มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตด้านการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
กรมที่ดินติวเข้มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตด้านการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

วันที่ 17 ก.ค. 58 ที่โรงแรมเอาท์ทริกเกอร์ ลากูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท อ. ถลาง จ. ภูเก็ต นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยมีนายถวัลย์ ทิมาสาร รองอธิบดีกรมที่ดิน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้จัดสรรที่ดิน ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการกรมที่ดินในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายถวัลย์ กล่าวว่า การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร มีเจตนารมณ์เพื่อให้ผู้จัดสรรที่ดินหรือเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดที่ต้องการพ้นจากหน้าที่การดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคแจ้งให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรรวมตัวกันจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เพื่อรับโอนสาธารณูปโภคไปจัดการดูแลบำรุงรักษากันเอง ทั้งนี้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภายในชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัย ปัจจุบันมีการออกใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินทั้งประเทศไปจำนวน 11,390 โครงการ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร จำนวน 4,656 โครงการ และต่างจังหวัดจำนวน 6,734 โครงการ และมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านแล้วจำนวน 1,120 โครงการ แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 613 โครงการ และต่างจังหวัด 507 โครงการในเขตจังหวัดภูเก็ต ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินจำนวน 367 โครงการ มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วถึง 58 โครงการ ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาข้อหารือและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการจัดตั้งตลอดจนการบริหารจัดการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรมาโดยตลอด กรมที่ดินจึงมอบหมายให้สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จัดสัมมนาในวันนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างผุ้จัดสรรที่ดิน ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและข้าราชการกรมที่ดินผุ้ปฏิบัติหน้าที่เรื่องดังกล่าว ให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x