ดร.สุรินทร์ เตรียมเปิดมุมมอง AEC แก่ผู้ประกอบการที่ราชภัฏภูเก็ต

ดร.สุรินทร์ เตรียมเปิดมุมมอง AEC แก่ผู้ประกอบการที่ราชภัฏภูเก็ต

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เตรียมเปิดมุมมอง AEC แก่ผู้ประกอบการที่ราชภัฏภูเก็ต
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เตรียมเปิดมุมมอง AEC แก่ผู้ประกอบการที่ราชภัฏภูเก็ต

สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เตรียมจัดสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในตลาด AEC” เนื่องในโครงการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการสู่ประชาคมอาเซียน Executive B.B.A for AEC โดยผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้รับฟังปาฐกถาพิเศษจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน ที่จะมาแสดงถึงวิสัยทัศน์ มุมมอง และประสบการณ์ด้าน AEC นำเสนอแก่ผู้เข้าร่วมรับฟัง เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความเป็นอาเซียนในทุกมิติ โดยเฉพาะการสร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการไทย

การสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการไทยในตลาด AEC” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.30 – 16.00 น. ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 083 528 9609

Related Post

คิดใช้บริการบริษัทออกแบบห้องเย็น (Cold room) ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

คิดใช้บริการบริษัทออกแบบห้องเย็น (Cold room) ต้องพิจารณาอะไรบ้าง

หากคุณทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษา เช่น อาหารแช่แข็ง, สินค้าเกษตร ฯลฯ ก็จำเป็นต้องสร้างห้องเย็น

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.