ศูนย์ ICT ภูเก็ต เสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

ศูนย์ ICT ภูเก็ต เสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

ศูนย์ ICT ภูเก็ต เสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต ร่วมกับ บ.แคนนอน มาร์เก็ตติ่ง ประเทศไทยและ บ้านปูทะเลภูเก็ต จัดการสัมมนา “เถ้าแก่ออนไลน์” เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการทำการตลาด และการถ่ายภาพเพื่อการโฆษณาธุรกิจออนไลน์ แก่เยาวชน และประชาชน เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในการทำการตลาดออนไลน์ต่อไป

วันนี้ (25 กรกฎาคม 2558) ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต  คุณขจรศักดิ์ เรียนดารา ประธานกรรมการนโยบายศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT ภูเก็ต  เป็นประธานในการสัมมนา “เถ้าแก่ออนไลน์” เพื่อเสนอแนวคิดทางการตลาด แก่เจ้าของและผู้สนใจการประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์  และอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา  โดยได้รับเกียรติจาก คุณกิตติพงศ์ หาญพิทักษ์วงศ์ เจ้าของธุรกิจอาหาร  “บ้านปูทะเล ภูเก็ต” และคุณธัศนันท์  ชยนุวัชร  Product Specialist บ.แคนนอน มาร์เก็ตติ่ง ประเทศไทย  เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แก่ผู้ร่วมการสัมมนากว่า100คน

คุณขจรศักดิ์ เรียนดารา  กล่าวว่า ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดในครอบครัว รวมถึงธุรกิจ เสริมรายได้หันมาทำการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือธุรกิจออนไลน์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ   สามารถประชาสัมพันธ์ได้ตลอดเวลา และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ดีธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่ก็ยังเติบโตช้า และไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร  เนื่องจากผู้ประกอบการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ  ส่วนผู้บริโภคก็ขาดความเชื่อถือและความไว้วางใจในการสั่งซื้อ สินค้าออนไลน์  ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรในวันนี้  หวังว่าผู้ประกอบการทุกท่านจะได้นำไปใช้สร้างเสริมความเข้มแข็งในดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ  และสร้างเสริมการหมุนเวียนเม็ดเงินภายในท้องถิ่น  ส่วนเยาวชนรุ่นใหม่ก็จะมีข้อมูลเป็นแนวทางในประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

ศูนย์ ICT ภูเก็ต เสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์http://news.phuketindex.com/business/ict-phuket-6-226419.html

Posted by PhuketJournal.com on Monday, July 27, 2015

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.