สัมมนาทางการแพทย์ Quality / Outcome Leadership Training

สัมมนาทางการแพทย์ Quality / Outcome Leadership Training

สัมมนาทางการแพทย์ เรื่อง “Quality / Outcome Leadership Training for Medical Leadership of Group 6 (Southern Group)”
สัมมนาทางการแพทย์ เรื่อง “Quality / Outcome Leadership Training for Medical Leadership of Group 6 (Southern Group)”

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้ จัดสัมมนาทางการแพทย์ เรื่อง “Quality / Outcome Leadership Training for  Medical Leadership of Group 6 (Southern Group)” เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างมีคุณภาพและสากล อันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่จะมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับตติยภูมิชั้นนำในอาเซียน โดยมีคณะกรรมการองค์กรแพทย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล ผู้จัดการศูนย์คุณภาพ ตลอดจนส่วนงานที่เกี่ยวข้องจากโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้ เข้าร่วมจำนวน 55 ท่าน ณ โรงแรมดารา ภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้ จัดสัมมนาทางการแพทย์ เรื่อง “Quality / Outcome...

Posted by Phuket Journal on Wednesday, January 20, 2016

Related Post

เช็กลิสต์ 3 สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจจ้างบริษัทรับทำ SEO

เช็กลิสต์ 3 สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจจ้างบริษัทรับทำ SEO

หากคุณคือเจ้าของธุรกิจมือใหม่ที่ต้องการโปรโมทแบรนด์ให้กลายเป็นที่รู้จัก อย่างน้อยเริ่มต้นจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.