รพ.กรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับคณะแพทย์จาก PT HCM Excellence อินโดนีเซีย

พญ.ลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำทีมผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะแพทย์จาก PT HCM Excellence ประเทศอินโดนีเซีย
พญ.ลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำทีมผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับคณะแพทย์จาก PT HCM Excellence ประเทศอินโดนีเซีย

พญ.ลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำทีมผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนกและเจ้าหน้าที่

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้ความรู้เรื่อง Prevention of Skin Cancer

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “Prevention of  Skin Cancer and How to take care of your memory”
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “Prevention of Skin Cancer and How to take care of your memory”

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “Prevention of  Skin Cancer and How to take care

อมารี ภูเก็ต จับมือโรงพยาบาลป่าตองต่อต้านมะเร็ง

อมารี ภูเก็ต จับมือโรงพยาบาลป่าตองต่อต้านมะเร็ง
จากซ้ายไปขวา: “สุชาดา ทองคำ (เจ้าหน้าที่ประสานงานทรัพยากรบุคคล)” “นพ. ศิริชัย ศิลปอาชา (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตอง)”
“ริชาร์ด มาร์โก้ (ผู้จัดการโรงแรม)” และ “ชนม์ณานันท์ ปราการ (ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล)”

ภูเก็ต 25 กุมภาพันธ์ 2559 – ทีมผู้บริหารและพนักงานโรงแรมอมารี ภูเก็ต นำโดย ริชาร์ด มาร์โก้

เคล็ดลับห่างไกลโรคต่อมลูกหมาก จัดโดย รพ.กรุงเทพภูเก็ต

เคล็ดลับห่างไกลโรคต่อมลูกหมาก จัดโดย รพ.กรุงเทพภูเก็ต

นพ.ณัฐเวทย์ มีกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เคล็ดลับห่างไกลโรค

สัมมนาทางการแพทย์ Quality / Outcome Leadership Training

สัมมนาทางการแพทย์ เรื่อง “Quality / Outcome Leadership Training for Medical Leadership of Group 6 (Southern Group)”
สัมมนาทางการแพทย์ เรื่อง “Quality / Outcome Leadership Training for Medical Leadership of Group 6 (Southern Group)”

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้ จัดสัมมนาทางการแพทย์

รพ.กรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม วันหนูน้อยน่ารัก ตอน ซุปเปอร์ ฮีโร่

วันหนูน้อยน่ารัก ตอน ซุปเปอร์ ฮีโร่
วันหนูน้อยน่ารัก ตอน ซุปเปอร์ ฮีโร่

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตจัดกิจกรรม “วันหนูน้อยน่ารัก ตอน ซุปเปอร์ ฮีโร่” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี

เปิดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง เพื่อรองรับผู้ป่วยเหตุฉุกเฉิน

จังหวัดภูเก็ต เปิดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง เพื่อรองรับผู้ป่วยเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ฉลอง กะรน ราไวย์ และวิชิต รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
จังหวัดภูเก็ต เปิดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง เพื่อรองรับผู้ป่วยเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ฉลอง กะรน ราไวย์ และวิชิต รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ อาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง

บ.ท่องเที่ยว และตัวแทนทัวร์จากจีน เข้าดูการให้บริการ รพ.กรุงเทพ ภูเก็ต

ผู้ประกอบการบริษัทท่องเที่ยวและตัวแทนทัวร์จากประเทศจีน เข้าศึกษาดูงานการให้บริการทางการแพทย์

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดย นิยมพงษ์ ต่อวงศ์ รองผู้จัดการฝ่ายตลาด พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับ

งานประชุมวิชาการ โรคเฉพาะทางลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

งานประชุมวิชาการนานาชาติโรคเฉพาะทางลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับองค์กรใหญ่ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัดประชุมวิชาการนานาชาติโรคเฉพาะทางลาไส้ใหญ่และทวารหนัก (The Second Phuket International Symposium in Colorectal Disease) ครั้งที่สองในภูเก็ต จับมืออาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้ตลอดการประชุม พร้อมเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับตติยภูมิชั้นนาในอาเซียนและระดับโลก

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ที่ผ่านมา นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาลกรุงเทพกลุ่มภาคใต้และกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติโรคเฉพาะทางลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรใหญ่ ประกอบด้วย รพ.กรุงเทพภูเก็ต, รพ.วชิระภูเก็ต, ภาควิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, สมาคมศัลยแพทย์ลาไส้ใหญ่และทวารหนักแห่งประเทศไทย, Cleveland Clinic Florida, American College of Surgeons และ International College of Surgeons ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมฮิลตัน อคาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา

นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมในครั้งนี้ว่า “จากความสาเร็จของการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติโรคเฉพาะทางลาไส้ใหญ่และทวารหนักครั้งแรกเมื่อปี 2013 ทาให้คณะผู้บริหารและทีมแพทย์ของทางโรงพยาบาลเห็นสมควรที่จะมีการจัดงานประชุมนี้ขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นตอกย้าให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านการรักษาพยาบาลของวงการแพทย์ไทยในเวทีโลก สอดรับกับการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ชั้นนาระดับตติยภูมิในภูมิภาคอาเซียน โดยการประชุมในครั้งนี้นอกจากจะมีการรวบรวมแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านลาไส้ใหญ่และทวารหนักของรพ.กรุงเทพภูเก็ตและอาจารย์แพทย์ที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลกมาบรรยายแล้ว ยังมีการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ China-ASEAN Innovative Medical Technology Training Base จากประเทศจีน เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในอนาคต ทั้งด้านผลงานวิจัย ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งลาไส้แบบแผลเล็ก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรวงการแพทย์ ตลอดจนการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกๆ องค์กรพันธมิตรที่ช่วยให้การประชุมฯ ในครั้งนี้ประสบผลสาเร็จด้วยดี”

ทางด้าน ศ.(พิเศษ)นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ ศัลยแพทย์ลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดลาไส้ใหญ่และทวารหนักผ่านกล้อง และการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ และผู้อานวยการสถาบันโรคลาไส้ใหญ่และทวารหนักกรุงเทพภูเก็ต รพ.กรุงเทพภูเก็ต ได้กล่าวว่า “อุบัติการณ์การเกิดโรคทางลาไส้ใหญ่และทวารหนักในประชากรไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะโรคมะเร็งลาไส้ใหญ่และทวารหนัก ทางรพ.กรุงเทพภูเก็ตเองแม้ว่าจะมีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยก็ตาม แต่เรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของทีม เน้นการพัฒนางานวิจัยตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์อยู่เสมอ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับจานวนผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นและการพัฒนาการรักษาให้ได้ผลเป็นเลิศในระดับสากล”

ศ.(พิเศษ)นพ.อัฑฒ์ หิรัณยากาศ ยังกล่าวต่อไปว่า “นับเป็นโอกาสอันดีมากที่การประชุมในครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจากอาจารย์แพทย์ทางด้านโรคลาไส้ใหญ่และทวารหนักที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมาร่วมเป็นวิทยากรตลอดการประชุมทั้ง 3 วัน จานวนกว่า 40 ท่าน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 250 คน จากทั่วโลกเช่นกัน โดยการประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม แบ่งเป็น การแสดง

การผ่าตัดในผู้ป่วยจริง (Live Surgery) จากห้องผ่าตัดแล้วถ่ายทอดสัญญาณมายังห้องประชุมของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตในวันที่ 5 ธันวาคม และยังมีหัวข้อการประชุมที่ครอบคลุมทั้งการบรรยายทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ธันวาคม ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมฮิลตัน อคาเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา เชื่อว่าการประชุมในครั้งนี้จะสร้างมิติใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคลาไส้ใหญ่และทวารหนักให้เกิดขึ้น”

อนึ่ง การประชุมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในการประชุมวิชาการโรคเฉพาะทางลาไส้ใหญ่และทวารหนักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและถือว่าเป็นเวทีการประชุมวิชาการระดับโลก ตามแนวนโยบายที่ต้องการให้รพ.กรุงเทพภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับตติยภูมิชั้นนาทั้งในอาเซียนและระดับโลก และเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการแพทย์และพยาบาล ตลอดจนการสนับสนุนการค้นคว้า วิจัย เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ร่วมกับองค์กรใหญ่ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ จัดประชุมวิชาการนานาชาติโรคเฉพาะทางลาไส้ใหญ่และทวารห...

Posted by Phuket Journal on Tuesday, December 8, 2015
รพ.กรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงจากเมียนมาร์

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นำโดย นพ.ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์ ประธานคณะผู้บริหารเครือโรงพยาบาล