เตรียมการวางศิลาฤกษ์มงคล ก่อสร้างโรงพยาบาลฉลอง

เตรียมการวางศิลาฤกษ์มงคล ก่อสร้างโรงพยาบาลฉลอง

นายกเทศมนตรีตำบลฉลองเปิดการประชุมเพื่อเตรียมการวางศิลาฤกษ์มงคล ก่อสร้างโรงพยาบาลฉลอง
นายกเทศมนตรีตำบลฉลองเปิดการประชุมเพื่อเตรียมการวางศิลาฤกษ์มงคล ก่อสร้างโรงพยาบาลฉลอง

วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อเตรียมการวางศิลาฤกษ์มงคล ก่อสร้างโรงพยาบาลฉลอง ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฉลอง พร้อมด้วย นายทนง องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ส่วนราชการพื้นที่ตำบลฉลองเข้าร่วม

นายสำราญ จินดาพล กล่าวว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 ก่อสร้างโรงพยาบาลจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามแผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ผลผลิตที่ 1 ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยให้การดำเนินการจัดหาระเบียบสำนักนายกรัฐในตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง เนื่องจากส่งผลให้การดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างอาคารดังกล่าวล่าช้าและในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ได้เชิญท่านสมหมาย ภาษี เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 จึงได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชุม เพื่อเตรียมการและระดมความคิดเห็น พิธีวางศิลาฤกษ์มงคล วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ต่อไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.