โครงการ Breast Care ดูแลเต้านม

โครงการ Breast Care ดูแลเต้านม

โครงการ Breast Care ดูแลเต้านม

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดย นพ.อรรถวุฒิ เชื้อทอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำทีมพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จัดโครงการ “Breast Care ดูแลเต้านม” แก่คณะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคมะเร็งเต้านม ที่ถือเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่พบได้มากที่สุดในผู้หญิง และเห็นความสำคัญการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อันจะช่วยให้พบความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และการฝึกตรวจเต้านมด้วยตนเอง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน โดยมีนายอรรถาพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกะทู้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม เมื่อเร็วๆ นี้

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.