เปิดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง เพื่อรองรับผู้ป่วยเหตุฉุกเฉิน

เปิดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง เพื่อรองรับผู้ป่วยเหตุฉุกเฉิน

จังหวัดภูเก็ต เปิดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง เพื่อรองรับผู้ป่วยเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ฉลอง กะรน ราไวย์ และวิชิต รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วย
จังหวัดภูเก็ต เปิดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง เพื่อรองรับผู้ป่วยเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ฉลอง กะรน ราไวย์ และวิชิต รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงด้วย

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ อาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดพิธีเปิดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง จังหวัดภูเก็ต  เพื่อรองรับผู้ป่วยเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ฉลอง  กะรน ราไวย์ และวิชิต รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง พร้อมด้วย นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองกล่าวต้อนรับ และนายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี  พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์  นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต นายทนง  องค์สันติภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง นายษณกร โล่แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลฉลอง คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฉลอง ผู้บริหารสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ชมรมผู้สูงอายุ  ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลฉลอง และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วม

ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิดอาคารเสร็จสิ้นลง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา  พร้อมด้วย นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ต  นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต และพลตำรวจตรี ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ร่วมแถลงข่าวเปิดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขับเคลื่อนระบบบริหารงานแบบ One province one Hospital เพื่อสร้างความร่วมมือ หุ้นส่วนการพัฒนา โดยบูรณาการทรัพยากรในพื้นที่ และจัดบริการตามมาตรฐานของหน่วยงานบริการ

นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง กล่าวต้อนรับประธานในพิธี พร้อมกล่าวขอบคุณไปยังทุกภาคส่วน ที่มีส่วนในการร่วมจัดสร้างอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง โดยเฉพาะนายกาว อารีรอบ ที่ได้บริจาคที่ดินในการจัดสร้างอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลองเป็นพื้นที่ 10 ไร่ 2 งานกว่า อีกทั้งผู้ใหญ่ในหลายๆ  ฝ่ายมีส่วนผลักดันทางเทศบาลฉลองมาตลอด ซึ่งตอนนี้อาคารดังกล่าวสำเร็จไปแล้วประมาณ 90 % โรงพยาบาลฉลองที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวนเงิน  103,215,00 บาทในปีนี้

อาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลองนี้เป็นการสร้างเพิ่มจากสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลฉลอง เดิมเป็นที่ดินของกรมทางหลวง บ้านหัวลำโพง ได้โอนเปลี่ยนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2526 เป็นของกระทรวงการคลัง เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2483 เป็นอาคารไม้เรือนไทยในที่ดินบริจาคโดย นายกาว อารีรอบ มีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ และงบประมาณในการก่อสร้างบริจาคโดย นายคาว ไกรทัศน์ และหลังจากนั้นได้โอนเป็นที่ดินของกรมทาง บ้านหัวลำโพง  และต่อมาเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2526 ได้โอนเปลี่ยนเป็นของกระทรวงการคลัง และในปีเดียวกันนั้น สภาตำบลฉลองได้ทำหนังสือขออนุญาตจากกระทรวงการคลังจัดสร้างตลาดนัด กสช.

และปัจจุบันนี้จึงเหลือเนื้อที่ซึ่งสถานีอนามัยดูแล จำนวน 6 ไร่ 2 งาน 12 ตารางวา และเมื่อปี พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขสร้างทดแทนอาคารหลังเก่า เป็นเงิน 80,000 บาท และในปี พ.ศ.2535 ได้รับงบประมาณ 2,298,000 บาท ขยายเป็นสถานีอนามัยขนาดใหญ่ และได้รับการคัดเลือกเป็นสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปีเดียวกัน  ในอนาคตอันใกล้นี้ทางเทศบาลตำบลฉลองจะยกระดับสถานที่ดังกล่าวนี้เป็นโรงพยาบาลฉลอง จากโรงพยาบาลอนามัยฉลอง เพื่อที่จะได้รองรับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ตำบลฉลอง และพื้นที่ใกล้เคียงเช่น ตำบลกะรน ตำบลวิชิต ตำบลราไวย์  ทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวไทย หรือในส่วนของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติ หากประสบอุบัติเหตุ หรือเข้าสู่ภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

นายแพทย์บัญชา  ค้าของ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  เปิดเผยว่า  เนื่องจาก  ในปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ นับเป็นลำดับที่ 4 ของจังหวัด ซึ่งถือเป็นปัญหาที่สำคัญ เนื่องจากมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นและนักเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต อย่างล้นหลาม ทำให้เกิดการขยายตัวของสังคมเมืองอย่างรวดเร็ว เกิดการจราจรที่คับคั่ง และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง  ซึ่งปัจจุบันสาเหตุการตายจากอุบัติเหตุในจังหวัดภูเก็ต เกิดจากรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 49  และจากข้อมูลสถิติย้อนหลัง 5 ปี พบว่า มีผู้เสียชีวิตปีละกว่า 100 คน มีผู้บาดเจ็บเฉลี่ยปีละ 14,000 คนต่อปี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งสาเหตุ มาจากการเมาแล้วขับ 2 ใน 3 พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง 3 เท่า ทั้งนี้หากเข้ารับการรักษาพยาบาลไม่ทันท่วงทีก็จะเสียชีวิตระหว่างการเดินทางมาโรงพยาบาล

ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต โรงพยาบาลถลาง และโรงพยาบาลป่าตอง จึงร่วมกับจัดตั้ง อาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลองขึ้น ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายสุขภาพ  โดยบูรณาการด้านบุคลากร งบประมาณและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต เป็นแกนนำหลักสำคัญในการเปิดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน     เพื่อรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ฉลอง ราไวย์ กะรน และวิชิต รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง  โดยเริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ เพื่อทดสอบระบบบริการ เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในอนาคต

จังหวัดภูเก็ต เปิดอาคารรับอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลฉลอง เพื่อรองรับผู้ป่วยเหตุฉุกเฉินในพื้นที่ 4 ตำบล คือ ฉลอง กะรน ร...

Posted by Phuket Journal on Tuesday, December 29, 2015

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.