ต้อนรับคณะแพทย์จาก Cleveland Clinic ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้อนรับคณะแพทย์จาก Cleveland Clinic ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้อนรับคณะแพทย์จาก Cleveland Clinic ประเทศสหรัฐอเมริกา

พญ.กัญญา เต็มเกียรติวิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะแพทย์จาก Cleveland Clinic ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเข้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติระหว่างการนอนหลับ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ได้มาตรฐานระดับสากล ณ Brain Health Institute โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.