รพ.กรุงเทพภูเก็ต จัดโครงการ Breast Care ดูแลเต้านม

รพ.กรุงเทพภูเก็ต จัดโครงการ Breast Care ดูแลเต้านม

รพ.กรุงเทพภูเก็ต จัดโครงการ Breast Care ดูแลเต้านม

ศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดย นพ.ศิรศักดิ์ โรจนะประเสริฐกิจ อายุรแพทย์โรคมะเร็ง นำทีมพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จัดโครงการ “Breast Care ดูแลเต้านม” แก่คณะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจังหวัดภูเก็ต เพื่อรณรงค์ให้ผู้หญิงได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องโรคมะเร็งเต้านม ที่ถือเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่พบได้มากที่สุดในผู้หญิง และเห็นความสำคัญการตรวจเต้านมด้วยตนเอง อันจะช่วยให้พบความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม และการฝึกตรวจเต้านมด้วยตนเอง บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาล อนึ่งโครงการ Breast Care ดูแลเต้านม ได้เริ่มจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้ารับการอบรมไปแล้วกว่า 400 ท่าน ประกอบด้วย คณะครู อาจารย์ นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษา, กลุ่มเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร, พนักงานโรงแรม และประชาชนทั่วไป เป็นต้น

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.