รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้ความรู้เรื่อง Prevention of Skin Cancer

รพ.กรุงเทพภูเก็ต ให้ความรู้เรื่อง Prevention of Skin Cancer

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “Prevention of  Skin Cancer and How to take care of your memory”
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “Prevention of Skin Cancer and How to take care of your memory”

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “Prevention of  Skin Cancer and How to take care of your memory” ให้แก่กลุ่มชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต โดยมี พญ.ปัณณรัตน์ เบญจวลีย์มาศ อายุรแพทย์โรคผิวหนัง และ พญ.กัญญา เต็มเกียรติวิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์ระบบประสาทและสมอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพ วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทางสมองและโรคมะเร็งผิวหนัง ณ ห้องประชุมคิง คาร์ล กุสตาฟ ชั้น 3 โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้นเป็นประจำเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ดีอย่างยั่งยืน

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.