ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 7 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจ.ภูเก็ต

 

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 7 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจ.ภูเก็ต เพื่อหารือแก้ไขปัญหาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการกำจัดขยะติดเชื้อ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางอรวรรณ ขุนทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธาน

ภูเก็ต เร่งแผนเแม่บทพื้นฟูทรัพยาการป่าไม้ ตั้งเป้า 10 ปี ฟื้นฟูสภาพป่าได้ 40 %

 

ภูเก็ต เร่งแผนเแม่บทพื้นฟูทรัพยาการป่าไม้ ตั้งเป้า 10 ปี ฟื้นฟูสภาพป่าได้ 40 %

เมื่อ วันที่ 27มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ

ทสจ. ภูเก็ตประชุมคณะกรรมผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทสจ. ภูเก็ตประชุมคณะกรรมผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม (โรงงานเตาเผาขยะ) นายสุธี ทองแย้ม รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมผู้ชำนาญ