อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารือการจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายฐานันดร กิจภาณัฐการ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สำนักช่าง อบจ. นายปริญญา จริยหัตถะกิจ หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวัฒนพงษ์ สุกใส ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

สำหรับจัดวางปะการังเทียมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลับภัย วางไข่ ผสมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต เป็นแหล่งทำมาหากินให้กับชาวประมง ผู้ประกอบการท่องเที่ยว หรือผู้ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษา วิจัย ทดลอง เช่น เป็นที่ลงเกาะของตัวอ่อน การย้ายปลูกการเพาะขยายพันธุ์ หรือการนำเศษปะการังที่ร่วงหล่นไปอนุบาลและย้ายปลูก

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.