ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 7 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจ.ภูเก็ต

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 7 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจ.ภูเก็ต

 

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 7 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจ.ภูเก็ต เพื่อหารือแก้ไขปัญหาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการกำจัดขยะติดเชื้อ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 มกราคม 2558 ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางอรวรรณ ขุนทรัพย์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 7 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ราชการว่าจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี ไตรบัญญัติ จริยะเลอพงษ์ กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตผู้แทนภาคประชาชน นายสรนันท์ เสน่ห์ รอง ประธานธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางอรวรรณ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการติดตามผลเมื่อวาน (26 มกราคม 2558)ที่ได้เดินทางร่วมติดตามโครงการกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ต โดยได้ลงพื้นที่ที่อำเภอถลางจำนวน 2โครงการ ได้แก่โครงการสร้างท่อประปาเชื่อมระหว่าประปาเทศบาลกับประปาภูมิภาค ในเส้นทางหลักพื้นที่เทศบาลตำบลเทพกษัตรี และใช้งบประมาณ 5.5 ล้านบาทเศษ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วเพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลในช่วงหน้าแล้ง ขณะนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการส่งมอบทรัพย์สินให้กับเทศบาล และให้เทศบาลไปจัดการการบริหารกับการประปาส่วนภูมิภาคแต่อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการน้ำจำเป็นต้องมีการพูดคุยความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ว่าฤดูแล้งอาจจะต้องใช้น้ำของทางประปาส่วนภูมิภาค และต้องมีการทำความเข้าใจเนื่องจากมีราคาสูงกว่าประปาของเทศบาล และอีกหนึ่งโครงการองค์การบริหารตำบลเชิงทะเล ซึ่งเป็นงบประมาณของปี 2557 จากการลงมาดูพื้นที่ในครั้งนี้ว่ามีข้อเท็จจริงว่ามีปัญหาอะไร เป็นการสร้างผนังหรือหรือเขื่อนป้องกันตลิ่งพังรวมถึงปัญหาการบุกรุกเข้าไปใช้ที่สาธารณะอย่างไรก็ตามต้องให้กรมบัญชีกลางอนุมัติงบประมาณเนื่องจากเป็นโครงการปี 2557 ตลอดจนอนุมัติงบประมาณในการแก้ไขถนนที่ชำรุด และการขุดลอกคลองให้ดีขึ้น เพื่อการป้องกันการบุกรุกด้วย

นางอรวรรณ กล่าวต่ออีกว่า โครงการสุดท้าย ได้แก่โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการกำจัดขยะติดเชื้อ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางลงพื้นที่สอดส่องพร้อมกับคณะ ก.ธ.จ. ภูเก็ต เพื่อติดตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณ 2557 และได้ใช้งบประมาณ 18 ล้านบาทเศษ ทั้งนี้จังหวัดได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และมีความเห็นว่า เนื่องจากอาคารโรงเตาเผาขยะติดเชื้ออยู่ในพื้นที่พิพาท หากส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตามสัญญา อาจทำให้ราชการได้รับความเสียหาย ควรจะย้ายสถานที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเตาเผาขยะติดเชื้อมาอยู่บริเวณที่ไม่อยู่ในพื้นที่พิพาท ซึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์จำกัดขยะมูลฝอยเช่นเดียวกัน ห่างจากสถานที่เดิม 100 เมตร และขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจาก “ปรับปรุงอาคารเตาเผาขยะติดเชื้อ” เป็น “ก่อสร้างอาคารเตาเผาขยะติดเชื้อ” โดยลดและเพิ่มรายการในวงเงินงบประมาณเท่าเดิม ซึ่ง ก.บ.จ. เห็นชอบให้ดำเนินการแล้ว

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้ออกแบบและประมาณการราคาก่อสร้างใหม่แล้ว คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ประมาณ 18 ล้านบาทเศษ ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการขอแก้ไขปัญหา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.