อบจ.ภูเก็ต จัดงานตรุษจีน ปี 2558 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ศุภมงคลสถิตฟ้า เทพรักษาชายคาร่มเย็น”

อบจ.ภูเก็ต จัดงานตรุษจีน ปี 2558 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิด “ศุภมงคลสถิตฟ้า เทพรักษาชายคาร่มเย็น”

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 19.30 น. ที่บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2558 จังหวัดภูเก็ต

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดงานวันวิชาการสารพัดช่าง 57

วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต จัดงานวันวิชาการสารพัดช่าง 57

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดงานวันวิชาการสารพัดช่าง 57 ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต โดยมี นางสาวอัจฉรา อุดมเอกมงคล ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต คณะครูและนักเรียนจากวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเข้าร่วม

นางสาวอัจฉรา กล่าวว่า วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษา มีหน้าที่ในการจัดการศึกษา โดยมุ่งความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของตลาดแรงงานสถานประกอบการชุมชนและท้องถิ่น จากการบริหารจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักปรัชญาของวิทยาลัยฯ “สร้างความรู้คู่คุณธรรม นำการพัฒนา”และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา “แหล่งเรียนรู้สู่อาชีพ” ซึ่งวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนทุกเภททุกวัยเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยหลักสูตรวิชาชีพและวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนให้เหมาะสมกับภาวะทางเศรษฐกิจ และสังคม โดยผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ประกอบอาชีพหรือใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เห็นได้จากการได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปี 2542 ปี 2548 และปี 2553 จึงได้กำหนดจัดงานวันวิชาการสารพัดช่าง 57 โดยใช้ชื่อว่า สารพัดช่าง สารพัดอาชีพ สารพัดสนุก ขึ้นในวันนี้

ทั้งนี้ ในการจัดงานวันวิชาการสารพัดช่าง 57” เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนได้บูรณาการการเรียนและจัดกรรมร่วมกันโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับบริการวิชาชีพเพื่อให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงภารกิจหลักและภารกิจรองของวิทยาลัยฯที่ดำเนินการมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และเพิ่มจำนวนผู้เรียนให้มากขึ้นจากการแนะศึกษาต่อด้านวิชาชีพ

ชมรมคนรักเพลงและลีลาศภูเก็ต เปิดสอนหลักสูตรการเต้นลีลาศ ณ ร.ร.วิทยาสาธิต มีผลตอบรับเกินเป้าเริ่มเรียน 1 ก.พ. 58 – 12 ก.ค 58 นี้

 

ชมรมคนรักเพลงและลีลาศภูเก็ต เปิดสอนหลักสูตรการเต้นลีลาศ ณ ร.ร.วิทยาสาธิต มีผลตอบรับเกินเป้าเริ่มเรียน 1 ก.พ. 58 – 12 ก.ค 58 นี้

ชมรมคนรักเพลงและลีลาศจังหวัดภูเก็ต เปิดสอนลีลาศให้กับผู้ที่สนใจและชื่นชอบการเต้นลีลาศได้เข้ามาเรียนรู้และสัมผัสโดยการเต้นลีลาศกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะร่วมแถลงข่าวการบริหารจัดการหาดอย่างยั่งยืน/ ยืนยันห้ามวางเตียงบนชายหาดอย่างเด็ดขาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะร่วมแถลงข่าวการบริหารจัดการหาดอย่างยั่งยืน/ ยืนยันห้ามวางเตียงบนชายหาดอย่างเด็ดขาด

เมื่อช่วงเย็นวันที่ 17 ก.พ.58 ที่ห้องประชุมโรงแรม ภูเก็ตการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พลเรือตรี นฤดม แป้นเจริญ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 / พล.ต.ต.พชร บุญสิทธิ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2558 “ศุภมงคลสถิตฟ้า เทพรักษาชายคาร่มเย็น”

อบจ.ภูเก็ต แถลงข่าวจัดงานประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2558 “ศุภมงคลสถิตฟ้า เทพรักษาชายคาร่มเย็น”

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.00 น. ที่โรงแรมภูเก็ตการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ ขุมน้ำบางมะรวน ต.ศรีสุนทร วันเสาร์ที่ 21 ก.พ.58

อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน อบจ.สัญจร ณ ขุมน้ำบางมะรวน ต.ศรีสุนทร วันเสาร์ที่ 21 ก.พ.58

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วน

ภูเก็ตประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิส่วนจังหวัดควบคุมราคาสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิส่วนจังหวัดควบคุมราคาสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ตเมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม คณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดภูเก็ตโดยมี นายพิสิทธิ์พล ภูมิศิริสวัสดิ์ อัยการจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายประคอง รักษ์วงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ตและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ตามระเบียบคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัด เป็นไปตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 และตามระเบียบคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพ.ศ.2542 ที่ประชุมได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่วนจังหวัดภูเก็ตจำนวน 9 คน ได้แก่ดร.พัลลภ สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายพิสิทธิ์พล ภูมิศิริสวัสดิ์ อัยการจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ไชยานุพงศ์ อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายสุภาพ จีนเมือง การค้าภายในจังหวัดภูเก็ต นายจรัล ส่างสาร ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายชริน ธำรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายรังสิมันตุ์ กิ่งแก้ว อุปนายกสมาคมท่องเที่ยวภูเก็ตและนายกฤษฎา ตันสกุล นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้

ทั้งนี้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการคือกำหนดราคาซื้อ ราคาจำหน่ายสินค้าบริการควบคุม กำหนดอัตรากำไรสูงสุดหรือกำหนดอัตราส่วนแตกต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายสินค้าหรือบริการควบคุม กำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ และเงื่อนไขให้ผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติ กำหนดท้องที่หรือระยะเวลาการใช้บังคับของประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัด ให้แจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย แผนผลิต จำหน่ายหรือแผนการเปลี่ยนแปลงราคาหรือส่วนลด กระบวนการผลิตและวิธีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุม ห้ามหรืออนุญาตให้มีการส่งออกไปนอก หรือนำเข้ามาในท้องที่ใดท้องที่หนี่ง สั่งให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต การซื้อ การจำหน่าย การให้บริการ การเก็บรักษา รวมทั้งให้ระงับหรือลดค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้เกินสมควร จัดให้มีการปันส่วนในการซื้อและการจำหน่าย สั่งให้จำหน่ายสินค้าหรือบริการควบคุมตามปริมาณและราคาที่กำหนดตลอดจนสั่งให้จำหน่ายแก่บุคคลซึ่งคณะกรรมการกำหนด ห้ามจำหน่าย ให้ ใช้เอง ยักย้าย หรือเปลี่ยนสภาพสินค้า บริการควบคุมเกินปริมาณที่กำหนดและกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกักตุนหรือครอบครองสินค้าหรือบริการควบคุมเกินปริมาณที่กำหนด

จังหวัดภูเก็ตเร่งดำเนินการทำป้ายประชาสัมพันธ์ 7 ภาษา ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจรูปการจัดระเบียบชายหาดตาม นโยบาย คสช.

จังหวัดภูเก็ตเร่งดำเนินการทำป้ายประชาสัมพันธ์ 7 ภาษา ให้นักท่องเที่ยวเข้าใจรูปการจัดระเบียบชายหาดตาม นโยบาย คสช.ป้องกันความไม่เข้าใจของนักท่องเที่ยวความคืบหน้ากรณีภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นักท่องเที่ยวนำ เบาะ ร่ม เก้าอี้ ออกจากชายหาด ป่าตอง และในพื้นที่หาดกมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ถูกเผยแพร่

นักวิชาการแรงงานฯลงพื้นที่ติดตามปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบชายหาด

นักวิชาการแรงงานฯลงพื้นที่ติดตามปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบชายหาดนายพ่วง สองนาม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักจัดหางานจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากผู้ประกอบ

7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบนจัดฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

7 จังหวัด ภาคใต้ตอนบนจัดฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ที่โรงแรมโรยัลภูเก็ต ซิตี้ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดพิธีการฝึกซ้อม

ภูเก็ตตรวจเข้มมาตรฐานการจำหน่ายเนื้อสัตว์และราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีน

ภูเก็ตตรวจเข้มมาตรฐานการจำหน่ายเนื้อสัตว์และราคาสินค้าช่วงเทศกาลตรุษจีนเมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (17 ก.พ. 58) นายภัทรกร เชื้อชมพูภากร ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางสาวสุธาสินี ทองสง เภสัชกรชำนาญการ

นายกสมาคมกีฬาภูเก็ต ฝากจังหวัดภูเก็ต ให้เป็น 1 ในใจรัฐมนตรีและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

นายกสมาคมกีฬาภูเก็ต ฝากจังหวัดภูเก็ต ให้เป็น 1 ในใจรัฐมนตรีและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต นำคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยมอวยพรปีใหม่ 2558 แด่ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้ง ให้ข้อมูลทางด้านการกีฬาของจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริง เผื่ออาจจะมีโอกาสต่อไปจะได้ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงฯ จากที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตเองได้มีการจัดกีฬาในหลายๆ ทัวร์นาเม้นต์ ไม่ว่าจะเป็นระดับชาติ หรือระดับนานชาติ แต่สิ่งหนึ่งที่คนภูเก็ตเห็นชัดเจนก็คือ จังหวัดภูเก็ต ยังไม่มีความพร้อมของสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อม ในหลากหลายประเภทกีฬา ยังไม่สามารถที่จะรองรับ ทัวร์นาเม้นต์ระดับนานาชาติได้ เมื่อเปรียบเทียมกับจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย ค่อนข้างที่จะด้อยกว่าเยอะมาก เปรียบเทียบ อย่างเช่น จังหวัดนครราชสีมา ที่มีการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจังหวัดภูเก็ต ก็ได้เดินทาง ไปชมและ ให้กำลังใจนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ต ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนั้น แต่ก็ได้เก็บข้อมูล สนามกีฬา สนามแข่งขัน แต่ละชนิดกีฬามาด้วย อย่างที่เห็นชัดเจน คือ กระทั่งใน มหาวิทยาลัย ที่ นครราชสีมาเอง ยังมีสนามกีฬาที่ดีกว่า สนามกีฬาในจังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัด ซึ่งเป็นข้อมูลที่เห็นแล้ว มันคือจุดด้อย ที่เห็นเด่นชัด ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจริงๆแล้ว จังหวัดภูเก็ตเอง มีศักยภาพทางด้านกีฬา บุคลากรทางด้านการกีฬาก็เยอะและมีความพร้อม นักกีฬาจากทั่วทุกมุมโลก ก็อยากจะไปสัมผัสที่ภูเก็ต ถ้าหากว่า ภูเก็ตมีสนามกีฬาที่ดีที่มาตรฐาน ระดับนานาชาติเมื่อไหร่ คาดว่าคงมีโอกาสได้ต้อนรับ ทั้งนักกีฬาที่ไปฝึกซ้อม และลงแข่งขันระดับนานาชาติด้วย

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน

อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ที่ห้องจามจุรี โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพสู่ประชาคมอาเซียน”

ราชภัฏภูเก็ต เปิดตัว Soft Opening วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน

 

ราชภัฏภูเก็ต เปิดตัว Soft Opening วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ  เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด Soft Opening ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต