ภูเก็ต เร่งแผนเแม่บทพื้นฟูทรัพยาการป่าไม้ ตั้งเป้า 10 ปี ฟื้นฟูสภาพป่าได้ 40 %

ภูเก็ต เร่งแผนเแม่บทพื้นฟูทรัพยาการป่าไม้ ตั้งเป้า 10 ปี ฟื้นฟูสภาพป่าได้ 40 %

 

ภูเก็ต เร่งแผนเแม่บทพื้นฟูทรัพยาการป่าไม้ ตั้งเป้า 10 ปี ฟื้นฟูสภาพป่าได้ 40 %

เมื่อ วันที่ 27มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายสมเกียรติ สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายเกษม สุขวารี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ร้อยตำรวจตรี สุรินทร์ ยองตีบ ผู้แทนผู้บังคับการกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายเกษม กล่าวภายหลังการประชุมว่า ตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติที่ได้มีการวิเคาระห์สถานการณ์การบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยในปัจจุบันที่นับวันจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากหลายปัจจัยหลายอย่าง ทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีจำนวนลดลงอย่างมาก คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มอบให้ กอ.รมน.กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วางยุทธศาสตร์ “การพิทักษ์ทรัพย์ป่าไม้ของชาติ” ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์คือ ผนึกกำลังป้องกันและปราบปรามการบึกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ปลูกจิตสำนึกรักผืนป่าของแผ่นดิน ปฎิรูประบบการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และฟื้นฟูและดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน เพื่อให้การนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฎิบัติ โดยในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีเป้าหมายของแผนแม่บทในการพิทักษ์รักษาป่าไม้ของจังหวัดให้มีความสมบูรณ์โดยให้มีพื้นที่ป่าในภาพรวมอย่างน้อย 40 %ของพื้นที่ประเทศภายใน10 ปี เพื่อหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามที่เป้าหมายกำหนดไว้ 1 ปี และจัดให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยาการป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างยั่งยืนภายใน 2 ปี รวมทั้งฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้ง 16 ป่าของจังหวัด ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ภายใน 2-10 ปี

ทั้งนี้ผลการจับกุม คดีผู้บุกรุก แผ้วถางทำลายป่าเพื่อยึดถือครอบครองที่ดิน(ป่าบก)ในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 – มกราคม 2558 มีการดำเนินการจับกุมจำนวน 9 คดี ผู้ต้องหา 20 คน ยึดพื้นที่ป่าบุกรุก ได้ 75 ไร่เศษ

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.