อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะบริเวณคลองเกาะผี

อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะบริเวณคลองเกาะผี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 5 นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 10 และนางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 12 ร่วมลงพื้นที่ทำกิจกรรม Big Cleaning Day เก็บขยะบริเวณคลองเกาะผี ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาปรับปรุงบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศน์ พร้อมเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่พี่น้องประชาชนต่อไป โดยมี นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นางสาวอรไพลิน ตระกูลปริพนธ์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต รวมถึงประชาชนและเยาวชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.