ทสจ. ภูเก็ตประชุมคณะกรรมผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทสจ. ภูเก็ตประชุมคณะกรรมผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ทสจ. ภูเก็ตประชุมคณะกรรมผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม (โรงงานเตาเผาขยะ) นายสุธี ทองแย้ม รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมภูเก็ต โดยมีนายเกษม สุขวารี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค15 พร้อมด้วยคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และการบริการชุมชนจำนวน 3 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติไม่ให้ความเห็นชอบ ทั้ง 3 โครงการ ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมภูเก็ต เมื่อวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557 มีมติไม่ให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3โครงการเช่นกัน

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.