ลากูน่าภูเก็ต สัปดาห์ไตรกีฬาชาเล็นจ์ลากูน่าภูเก็ต 2558

ลากูน่าภูเก็ตพร้อมระเบิดศึกคนเหล็กสัปดาห์ไตรกีฬาชาเล็นจ์ลากูน่าภูเก็ต 2558

ตลาดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเติบโตต่อเนื่องในไทย

การแข่งขันสัปดาห์ไตรกีฬาชาเล็นจ์ ลากูน่าภูเก็ต ประจำปี 2558 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน

ลากูน่า ภูเก็ต จัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันสัปดาห์ไตรกีฬาชาเล็นจ์ฯ

ลากูน่า ภูเก็ต จัดแถลงข่าวการจัดการแข่งขันสัปดาห์ไตรกีฬาชาเล็นจ์ฯ

ลากูน่า ภูเก็ต ผู้จัดการแข่งขันสัปดาห์ไตรกีฬาชาเล็นจ์ ลากูน่า ภูเก็ต อันประกอบด้วยการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต