อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน

อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา สามกอง
อบจ.ภูเก็ต ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้จริยธรรมประจำมัสยิดอิสลาฮุดดีน บ้านทุ่งคา สามกอง

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ประชุมสัมมนานานาชาติ ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว

อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนานานาชาติ ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว วิถีไทยมุสลิม ปี 2558
อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนานานาชาติ ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว วิถีไทยมุสลิม ปี 2558

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ที่โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้

ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558

อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558”
อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อมจัดงาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558”

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558

ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558”

นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. ที่มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม บ้านทุ่งคา-ไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต