อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงการอบรมกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 16.00 น. ที่มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม บ้านทุ่งคา-ไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในพิธีเปิดโครงการอบรมกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 โดยมี อาจารย์สุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี เป็นประธาน และนายปริญญา ประหยัดทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน ซึ่งมี นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรม ผู้ปกครอง และเยาวชน เข้าร่วม

นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “คัมภีร์อัล-กุรอ่าน เป็นธรรมนูญสูงสุดของศาสนาอิสลาม การอ่านคัมภีร์อัล-กุรอ่าน ให้มีความถูกต้องและมีความไพเราะจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นคำดำรัสของพระเจ้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 โดยจัดอบรมการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอ่าน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-7 เมษายน 2558 ณ มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม (บ้านไม้ขาว) และจัดแข่งขันการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอ่าน ในวันที่ 8-9 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ได้เห็นความสำคัญของการอ่านคัมภีร์อัล-กุรอ่านที่ไพเราะ ซึ่งต้องขอชื่นชมสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ที่มีความเข้มแข็งและเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการส่งเสริมการศึกษาด้านศาสนาอิสลามและสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินการโครงการกอรีจังหวัดภูเก็ต ซึ่งปีนี้ เป็นครั้งที่ 1 มีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมอบรม จำนวน 120 คน จาก 57 มัสยิด เพื่อมารับฟังความรู้อันมีค่าจากวิทยากรที่มีความสามารถ

อย่างไรก็ตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กและเยาวชนที่เข้ารับการอบรม จะได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถอ่านคัมภีร์อัล-กุรอ่านได้ดียิ่งขึ้น นำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข เติบโตเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่นๆ เป็นผู้นำสังคมที่ดีต่อไป”

ทางด้าน นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า อัล-กุรอ่าน คือ คำดำรัสของอัลเลาะห์ (ซ.บ.) ประดุจเส้นเชือกอันมั่นคงและเป็นแนวทางอันเที่ยงธรรม ผู้ใดยึดมั่นในคำสอนอัล-กุรอ่าน เขาก็ย่อมได้รับทางนำ และผู้ใดที่ผินหลังให้อัล-กุรอ่าน เขาก็ย่อมอยู่ในความหลงผิดและความหายนะ อัล-กุรอ่านเป็นอาวุธที่จะช่วยทำให้เราเข้มแข็ง ในขณะที่เราต่อสู้กับพลังแห่งความชั่วร้ายและความยั่วยวนของโลกดุนยานี้ ดังนั้น อัล-กุรอ่านเป็นวิถีทางที่จะช่วยให้เอาชนะความกลัวและความกังวลทั้งหลายได้ ฉะนั้น ในสังคมปัจจุบันทุกครอบครัวควรมีการศึกษาอัล-กุรอาน และนำดำรัสของอัลเลาะห์ (ซ.บ.) ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ครอบครัวจะไม่หลงทาง ชุมชนและสังคมจะมีความสุข

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการอบรมกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้ศึกษาอัล-กุรอ่าน ไปเป็นทางนำในการดำเนินชีวิต รวมถึงเพื่อสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว ด้วยการศึกษาอัล-กุรอ่าน และปฏิบัติตามแนวทางที่อัลเลาะห์ (ซ.บ.) ได้ดำรัสไว้ในคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อฝึกทักษะในการอ่านอัล-กุรอ่านให้ถูกต้องไพเราะ เพื่อสร้างต้นกล้าอัล-กุรอ่านให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชนและสังคมจังหวัดภูเก็ต”

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.824410437633952.1073741880.136367659771570]

Related Post

Subscribe
Notify of
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x