ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558

ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558

ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558”

นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานโครงการ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558” โดยมี นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายสนธยา สุนธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานต่างๆ กำหนดจัดงานโครงการ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยวปี 2558” ในระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประชุมนานาชาติมาตรฐานฮาลาลด้านสินค้าและบริการ และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศและองค์กรศาสนาที่ให้การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยว สนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าฮาลาล แสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจฮาลาล รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในส่วนต่างๆ ของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดำเนินการจัดงานให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมคณะทำงานประชุมวิชาการ “Phuket Andaman Halal for tourism 2015” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่าง 27-29 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยจัดประชุมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ได้แก่ ฝ่ายต้อนรับแขกต่างประเทศ ฝ่ายประสานงานการประชุมและจัดเลี้ยง และฝ่ายประสานงานการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ในส่วนของงานภูเก็ตอันดามันฮาลาล Expo 2015 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2558 ณ บริเวณด้านหลังห้างเทสโก้โลตัส สาขาเชิงทะเล (บ้านบางเทา) ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จะมีการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในครั้งต่อไป

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.838431629565166.1073741937.136367659771570]

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.