อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1

อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนงานทดสอบกอรีเยาวชน จ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 20.30 น. ที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานทดสอบกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 โดย นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน และ จ.ส.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ผู้นำศาสนา แขกผู้มีเกียรติ ประชาชน และเยาวชน เข้าร่วมงาน

นายปริญญา ประหยัดทรัพย์ นายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในสังคมปัจจุบัน ทุกครอบครัวควรมีการศึกษาอัลกุรอ่าน และนำคำดำรัสของอัลเลาะห์ (ซ.บ.) ไปใช้ในการดำเนินชีวิต ครอบครัวจะไม่หลงทาง ชุมชนและสังคมจะมีความสุข ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดโครงการกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 ซึ่งมี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 1 เป็นการอบรมกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 7 เมษายน 2558 ณ มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม ซึ่งมีเยาวชนตัวแทนมัสยิดในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 120 คน ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมทดสอบกอรีเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 8-9 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนและบุคลทั่วไปได้ศึกษาอัลกุรอ่าน ไปเป็นทางนำในการดำเนินชีวิต รวมถึงเพื่อสร้างคุณธรรม และจริยธรรมให้เกิดขึ้นในครอบครัว ด้วยการศึกษาอัลกุรอ่านและปฏิบัติตาม เพื่อฝึกทักษะในการอ่านอัลกุรอ่านให้ถูกต้องไพเราะ เพื่อสร้างต้นกล้าอัลกุรอ่านให้เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชน และสังคมในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งลักษณะกิจกรรมของการจัดงาน มีการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุอ่านแบบต่างๆ การทดสอบอาซาน และการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “ความสำคัญของคัมภีร์อัลกุรอ่าน” โดยทั้ง 2 กิจกรรม ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นเงิน 800,000 บาท รวมถึงการดำเนินการอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย ทั้งสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต และอีหม่ามทุกมัสยิดในจังหวัดภูเก็ต มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุน และส่งผู้แทนเยาวชนแต่ละมัสยิดเข้าอบรมและเข้าร่วมการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน มัสยิดญันนะตุ้นนาอีมและโรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดอบรมและจัดงานครั้งนี้

ด้าน นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกอรีจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1 เพราะอัลกุรอ่าน มีความสำคัญและความยิ่งใหญ่ต่อมนุษย์ อัลกุรอ่านเป็นแสงสว่าง (นูร) ในความมืด เพื่อหาทางไปสู่ความสำเร็จและความรอดพ้น อัลกุรอ่านเป็นการเยียวยา สำหรับการป่วยภายใน เช่นเดียวกับความป่วยไข้ทางสังคมที่อยู่รอบตัวเรา อัลกุรอ่านเป็นสิ่งตักเตือนอยู่เสมอถึงธรรมชาติและชะตากรรมมนุษย์ รวมทั้งหน้าที่รางวัลและผลตอบแทน และอันตรายจากการลงโทษ ไม่มีขุมทรัพย์ใดที่มีค่าสำหรับเรามากไปกว่าคัมภีร์อัลกุรอ่าน

การอบรมกอรี และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่าน เป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญในการให้เยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการศึกษาอัลกุรอ่าน เป็นการสร้างแรงจูงใจในการอ่านอัลกุรอ่านให้เกิดขึ้นเป็นกิจนิสัยในบ้าน และเป็นการอ่านด้วยเสียงที่ไพเราะ ถูกต้อง ชัดเจน นั้นคือ การอ่านอัลกุรอ่านแบบกอรี ที่เยาวชนได้ผ่านการอบรมกันแล้ว ทั้งนี้ ขอชื่นชมยินดีกับเยาวชนทุกคนที่ได้ผ่านการอบรมกอรี หรือการอ่านอัลกุรอ่านให้ไพเราะ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่ศึกษาอัลกุรอ่านและขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนได้ศึกษาอัลกุรอ่านเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนทั่วไปในการอ่านอัลกุรอ่านและศึกษาอัลกุอ่านอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ขอชื่นชมพ่อแม่ ผู้ปกครองทุกท่าน ที่ยอมสละสิ่งที่รักที่สุดให้ออกจากบ้าน ไปอยู่ที่ค่ายอบรมกอรีเป็นเวลา 12 วัน ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด ขอขอบคุณคณะวิทยากรผู้ให้การอบรม ซึ่งถือเป็นผู้เสียสละที่สำคัญยิ่ง ที่ยอมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาด้วยความยากลำบากพอสมควร และต้องจากครอบครัวอันเป็นที่รักและอบอุ่นมาอยู่ค่ายอบรมนี้ ขอให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมและจัดงานทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านครั้งนี้ ที่ได้คิดวางแผนในการทำงาน กว่าจะมาถึงวันนี้ คิดว่าคงผ่านปัญหาอุปสรรคกันมาพอสมควรนั้นคือ การทดสอบที่อัลเลาะห์ (ซ.บ.) มอบให้ เพื่อให้เรามีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน และมีความเข้มแข็ง

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.833603713381291.1073741924.136367659771570]

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.