ราชภัฐผนึกกำลังชุมชนหาดท่าหลา ส่งเสริมอาชีพจากเตยทะเล ตามแนวพระราชดำริ

ราชภัฐผนึกกำลังชุมชนหาดท่าหลา ส่งเสริมอาชีพจากเตยทะเล ตามแนวพระราชดำริ
ราชภัฐผนึกกำลังชุมชนหาดท่าหลา ส่งเสริมอาชีพจากเตยทะเล ตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ราชภัฏภูเก็ต เสนอ ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมี ต่อ รมว.วิทย์ฯ

ราชภัฏภูเก็ตเสนอศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมีต่อรมว.วิทย์ฯ ผลักดันสู่นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน
ราชภัฏภูเก็ตเสนอศูนย์ปฏิบัติการทดสอบเคมีต่อรมว.วิทย์ฯ ผลักดันสู่นวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 คณะวิทยาศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต โดย ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดี

บริหารทรัพย์ฯ โชว์ความสำเร็จงานบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมใต้

บริหารทรัพย์ฯ โชว์ความสำเร็จงานบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมใต้
บริหารทรัพย์ฯ โชว์ความสำเร็จงานบริการวิชาการศิลปวัฒนธรรมใต้

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏภูเก็ต

ครุศาสตร์ ดึงโรงเรียนลำปลายมาศฯ อบรมพัฒนาครูภูเก็ต

ครุศาสตร์ ดึงโรงเรียนลำปลายมาศฯ อบรมพัฒนาครูภูเก็ต
ครุศาสตร์ ดึงโรงเรียนลำปลายมาศฯ อบรมพัฒนาครูภูเก็ต

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2558 คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Coaching for Education

โชว์ผลงานบนฐานแนวคิดใหม่สู่ประชาคมอาเซียน

ราชภัฏภูเก็ตระดมนักวิจัย โชว์ผลงานบนฐานแนวคิดใหม่สู่ประชาคมอาเซียน
ราชภัฏภูเก็ตระดมนักวิจัย โชว์ผลงานบนฐานแนวคิดใหม่สู่ประชาคมอาเซียน

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2558 ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

ราชภัฏภูเก็ต รับนศ.ภาคปกติ 1-20 พ.ค. นี้

ราชภัฏภูเก็ต รับนศ.ภาคปกติ 1-20 พ.ค. นี้
ราชภัฏภูเก็ต รับนศ.ภาคปกติ 1-20 พ.ค. นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ภูเก็ต เพิ่มอาสาสมัครสร้างความอุ่นใจชาวต่างชาติ

ภูเก็ตมุ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย เพิ่มอาสาสมัครสร้างความอุ่นใจชาวต่างชาติ
ภูเก็ตมุ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดภัย เพิ่มอาสาสมัครสร้างความอุ่นใจชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

หวั่นน้ำเสียกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนภูเก็ต

หวั่นน้ำเสียกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนภูเก็ต สาขาเคมีสอนเทคนิคบำบัดน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการ
หวั่นน้ำเสียกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนภูเก็ต สาขาเคมีสอนเทคนิคบำบัดน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2558 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต

PCIT MOU สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย

PCIT Mou สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย หวังเป็นศูนย์กลางด้านวิจัยและวิชาการดำน้ำฝั่งอันดามัน
PCIT Mou สมาคมกีฬาดำน้ำแห่งประเทศไทย หวังเป็นศูนย์กลางด้านวิจัยและวิชาการดำน้ำฝั่งอันดามัน

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2558 วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ Phuket College of International Tourism (PCIT)

MOU ชุมชนป่าคลอก หวังความมั่นคงต่อชาวบ้าน

MOU ชุมชนป่าคลอก

ม.ราชภัฏภูเก็ต บันทึกลงนามความร่วมมือ MOU กับเทศบาลตำบลป่าคลอก เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการบริการวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง