หวั่นน้ำเสียกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนภูเก็ต

หวั่นน้ำเสียกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนภูเก็ต

หวั่นน้ำเสียกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนภูเก็ต สาขาเคมีสอนเทคนิคบำบัดน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการ
หวั่นน้ำเสียกระทบสิ่งแวดล้อมชุมชนภูเก็ต สาขาเคมีสอนเทคนิคบำบัดน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2558 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนาเชิงวิชาการในหลักสูตร “การแปลผลการทดสอบเพื่อการปรับแก้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge Process และการแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสีย” โดยมี นายรังสรรค์ พลสมัคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน ร่วมด้วย รศ.ดร.อุมา ประวัติ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษา และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร. สันทัด ศรีอนันต์ไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญและชำนาญการด้านระบบน้ำเสีย จาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร สำหรับการสัมมนาเชิงวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องการแปลผลระบบ Activated Sludge Process ซึ่งเป็นวิธีบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการทางชีววิทยา ซึ่งเป็นระบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ชุมชนสามารถนำเทคนิควิธีการบำบัดน้ำเสียไปใช้ได้ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน

รศ.ดร. อุมา ประวัติ กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง มีสภาพชุมชนและจำนวนประชากรที่หนาแน่น รวมถึงมีสถานประกอบการขนาดใหญ่ตั้งอยู่จำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงในการปล่อยน้ำเสียออกสู่ชุมชน ส่งผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนในท้องถิ่น ดังนั้นทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยปัจจัยเหล่านี้มหาวิทยาลัย ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีห้องปฏิบัติการทดสอบน้ำเสียตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เห็นความสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรด้านการบำบัดน้ำเสีย โดยให้นักทดสอบมืออาชีพของทางศูนย์ฯ ร่วมกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ถ่ายทอดเทคนิคและวิธีการแปลผลทดสอบแบบ Activated Sludge Process ที่เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้แบคทีเรียประเภทที่ใช้ออกซิเจน เป็นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย สามารถบำบัดได้ทั้งน้ำเสียชุมชน และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ให้ได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การประเมินคุณภาพน้ำที่แม่นยำ เพื่อการปรับแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี กล่าว

[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.824400887634907.1073741879.136367659771570]

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมงานปล่อยเต่าตนุ

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมงานปล่อยเต่าตนุ

3 มิถุนายน 2563 ภูเก็ต ประเทศไทย – นายจอร์จ วารุกีซ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.