ราชภัฏภูเก็ต รับนศ.ภาคปกติ 1-20 พ.ค. นี้

ราชภัฏภูเก็ต รับนศ.ภาคปกติ 1-20 พ.ค. นี้

ราชภัฏภูเก็ต รับนศ.ภาคปกติ 1-20 พ.ค. นี้
ราชภัฏภูเก็ต รับนศ.ภาคปกติ 1-20 พ.ค. นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี จำหน่ายระเบียบการสมัคร และรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-20 พฤษภาคม 2558 สำหรับนักเรียนผู้สนใจสามารถเลือกสมัครในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้

  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาวิชาเคมี, ชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ออกแบบผลิตภัณฑ์, การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, การจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว, การจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์
  3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์, ศิลปะการจัดการแสดง, นวัตกรรมการออกแบบ, ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร, ศิลปกรรม, นิติศาสตร์
  4. คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด, การจัดการธุรกิจการบิน, การจัดการธุรกิจการประชุมและนิทรรศการ, การจัดการธุรกิจโรงแรม, การจัดการการเป็นผู้ประกอบการ, การจัดการท่องเที่ยวและบริการ, บัญชีบัณฑิต
  5. วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล, การจัดการท่องเที่ยวและบริการ (นานาชาติ)
  6. คณะครุศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เพื่อสอบคัดเลือกข้อเขียน วันที่ 3 มิถุนายน 2558 และประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 9 มิถุนายน 2558 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 11 มิถุนายน 2558 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 16 มิถุนายน 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานรับนักศึกษาภาคปกติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โทร 076 240 474-7 ต่อ 7100 หรือ 081 891 2240

Related Post

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

ผ่อนคลายในวันหยุด ณ รีสอร์ทสุดหรู “อันดารา” พร้อมราคาพิเศษสำหรับคนไทยเท่านั้น

Great Pool Villa Escape ราคาเริ่มต้นที่ 2 Bedroom Pool Villa เพียง 25,000 บาทต่อคืนพร้อมสิทธิประโยชน์มากมายดังนี้ – บริการอาหารเช้าที่วิลล่า –…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.