ทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท
ภูเก็ตมอบทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนจำนวน120ทุนและจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดภูเก็ตปี 2558

เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 1 เมษายน 2558  ที่สนามหญ้าหน้าศาลากลาง

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้

อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE”
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 น. ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต (สถานีทดลองยางภูเก็ต)

กลุ่ม ม.ศ.รุ่นสุดท้าย แข่งขัน ปั่นปั่น เพื่อการกุศล

กลุ่ม ม.ศ.รุ่นสุดท้าย แข่งขัน ปั่นปั่น เพื่อการกุศลสมทบทุนก่อสร้างห้องทันตกรรมและจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก
กลุ่ม ม.ศ.รุ่นสุดท้าย แข่งขัน ปั่นปั่น เพื่อการกุศลสมทบทุนก่อสร้างห้องทันตกรรมและจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่าหนิก

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 58 เวลา 06.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 (สวนหลวง) นายสหพัฒน์ งานสถิล

จัดสรรสินเชื่อชาวสวนยางรายย่อย วงเงิน 20,000,000 บาท

ดร.พัลลภ  สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ดร.พัลลภ
สิงหเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

เมื่อเวลา13.00น วันนี้ (11 มีนาคม 2558) ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต

ทต.รัษฏา รับมอบที่ดิน เพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์

พิธีรับมอบที่ดินเพื่อเป็นทางสาธารณประโยชน์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 น. เทศบาลตําบลรัษฎา ได้จัดพิธีรับมอบที่ดินเพื่อ เป็นทางสาธารณประโยชน์ ณ ชุมชนโหนทรายทอง

โกไข่ ออกอัลบั้ม หารายได้เข้ากองทุน พี่ร้องให้น้องได้เรียน

โกไข่ ออกอัลบั้ม อันดามันหรรษา หารายได้เข้ากองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน
โกไข่ ออกอัลบั้ม อันดามันหรรษา หารายได้เข้ากองทุนพี่ร้องให้น้องได้เรียน

นายจุมพล ทองตัน หรือโกไข่ ศิลปินชื่อดัง เจ้าของเสียงเพลงสัญญาหน้าอ๊าม และความคิดถึงกำลังเดินทาง

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสตรีสากล ปี 2558

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสตรีสากล ปี 2558 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรี

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 18.30 น. ที่บริเวณสนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558” ซึ่งนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี โดยมี

นายสมณศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต
นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต
นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต
พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1,300 คน แต่งกายอย่างสวยงามในชุดพื้นเมืองภูเก็ต

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558 เป็นโครงการที่ อบจ.ภูเก็ต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิสตรี โดยผ่านทางนิทรรศการและการให้คำปรึกษาของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสร้างภาวะผู้นำให้แก่สตรี รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรสตรีเกิดความเข้มแข็ง ได้รับความเป็นธรรมและลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม อันนำมาสู่การพัฒนาประเทศโดยรวม เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มสตรี โดยการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าประจำตำบล เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมระหว่างภาครัฐและประชาชนอันจะนำมาสู่ความปรองดองสมานฉันท์และความเข้าใจอันดีในสังคม ตลอดจนเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของสตรี เนื่องในวันสตรีสากล”

ด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “วันสตรีสากล ตรงกับวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันที่กรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประท้วงการเอารัดเอาเปรียบกฎขี่ข่มเหงทารุณจากนายจ้างที่เห็นผลผลิตสำคัญกว่าชีวิตคน เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1857 และได้มีการชุมนุมประท้วงกันอีกในปีต่อๆ มา ซึ่งในวันเดียวกันปี ค.ศ.1910 ตัวแทนสตรีสากลจาก 17 ประเทศ ได้ร่วมประชุมสมัชชาสตรีสังคมนิยม และประกาศให้วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล

วันสตรีสากลมิได้เป็นเพียงวันที่กลุ่มสตรีทั้งโลกเฉลิมฉลองกันเท่านั้น แต่เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้ร่วมเฉลิมฉลองด้วย และอีกหลายประเทศได้กำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุดประจำชาติ กลุ่มสตรีทุกทวีป ไม่ว่าจะเป็นชาติ ภาษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมืองใดก็ตาม ได้รวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองวันสำคัญนี้เพื่อรำลึกถึงความเป็นมาในการต่อสู้อันยาวนาน ให้ได้มาเพื่อความเสมอภาค ความยุติธรรม สันติภาพและการพัฒนาของสตรี ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ได้แสดงเจตนารมณ์พันธะสัญญาต่อเวทีโลก ที่จะมุ่งเน้นให้ความสำคัญของบทบาทและสถานภาพของสตรี รวมถึงวิธีการดำเนินการทั้งแง่กฎหมาย นโยบาย มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงกับชาย ให้มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ เพื่อให้สตรีรับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน”

นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า “จังหวัดภูเก็ตมีผู้นำสตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย คือ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2328 ย่ามุกย่าจันได้รวบรวมพลังของชาวถลางปกป้องจังหวัดภูเก็ตไว้ได้ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดภูเก็ตที่เรามีพลังสตรีที่ยิ่งใหญ่มาช้านาน และในปัจจุบันเรามีองค์กรสตรีมากมายที่แสดงพลังถึงความสามารถ ความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตให้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และในวันนี้เราได้แสดงพลังแห่งความรัก ความสามัคคี เรารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รักประเทศชาติ ซึ่งเป็นการรวมพลังสตรีชาวภูเก็ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้นำสตรีทุกท่านที่รวมพลังกันแสดงศักยภาพให้ทั่วโลกรู้ว่าวันสตรีสากลของจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมที่จะเป็นสตรีสากลอย่างแท้จริง”

โครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2558 ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิสตรี นิทรรศการเนื่องในวันสตรีสากล การให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการแข่งขันเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นเมืองภูเก็ต กิจกรรมการบรรยายพิเศษเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นบทบาทสตรี โดย อาจารย์พะเยาว์ พัฒนพงศ์ (วิทยากร นักพูดอิสระ อาจารย์พิเศษ) รวมทั้งกิจกรรมการแสดงของตัวแทนสตรีแต่ละอำเภอเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรัก ความสามัคคี

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสตรีสากล ปี 2558 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรี

สำหรับผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ

“สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” ประจำปี 2558 อำเภอเมือง ได้แก่

นางซิจิ้น แซ่โค้ว อายุ 69 ปี ตำบลตลาดใหญ่
นางสมัย ซิตมาตย์ อายุ 57 ปี ตำบลกะรน
นางสาวมาลี เทพพิมล อายุ 48 ปี ตำบลราไวย์
นางสุจิตรา ทวีตา อายุ 68 ปี ตำบลฉลอง
นางอุษา สุขประเสริฐ อายุ 50 ปี ตำบลวิชิต
นางนิด ประโมงกิจ อายุ 60 ปี ตำบลรัษฎา
นางสิลิฮา ถิ่นเกาะแก้ว อายุ 64 ปี ตำบลเกาะแก้ว

“สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” อำเภอกะทู้ ได้แก่

นางต้อย หนูพงษ์ อายุ 56 ปี ตำบลกะทู้
นางฤดี เครือสมบัติ อายุ 64 ปี ตำบลป่าตอง
นางวรรณา อนันต์วิวัฒน์กุล อายุ 57 ปี ตำบลกมลา

“สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” อำเภอถลาง ได้แก่

นางสาวมารศรี นราภักดี อายุ 63 ปี ตำบลเชิงทะเล (ในนามเทศบาล)
นางจริยา แม้นมินทร์ อายุ 49 ปี ตำบลเชิงทะเล (ในนาม อบต.)
นางกฤษณา เฉิดโฉม อายุ 53 ปี ตำบลเทพกระษัตรี (ในนามเทศบาล)
นางสมบูรณ์ บุญยะรักษ์ อายุ 62 ปี ตำบลเทพกระษัตรี (ในนาม อบต.)
นางวรุณี แสวงวิทย์ อายุ 53 ปี (ในนามเทศบาล)
นางจับใจ งาแก้ว อายุ 60 ปี ตำบลป่าคลอก
นางบุญชื่น กำลังเชื้อ อายุ 63 ปี ตำบลสาคู
นางราตรี จินดาพล อายุ 47 ปี ตำบลไม้ขาว

ส่วนผลการแข่งขันทำข้าวยำภูเก็ต ทีมชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มสตรีประจำตำบลเกาะแก้ว รับเงินรางวัล จำนวน 4,000 บาท

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมศักยภาพ กรรมการกองทุนสวัสดิการ

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสู่ยุทธศาสตร์ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสู่ยุทธศาสตร์ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

นายก อบจ.ภูเก็ต ประชุมชี้แจงโครงการ Phuket Care ปี 58

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุม Phuket Care ปี 2558

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. ที่ห้องยูงทอง โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล

โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ร่วมกันเปิดตัว “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา”