อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมศักยภาพ กรรมการกองทุนสวัสดิการ

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมศักยภาพ กรรมการกองทุนสวัสดิการ

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสู่ยุทธศาสตร์ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสู่ยุทธศาสตร์ จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต โดยมี คุณวารุณี ธารารัตนกุล ประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต รวมถึงคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงแรมคานิต้า ถนนปฏัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

คุณวารุณี ธารารัตนกุล ประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ต ในปัจจุบันมีกองทุนจำนวน 18 พื้นที่ มีสมาชิกจำนวน 15,613 คน เงินกองทุน จำนวน 23 ล้านบาท โดยทุกพื้นที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และยังได้รับงบประมาณหนุนเสริมในเรื่องการจัดงานสมัชชาจาก อบจ.ภูเก็ต ด้วยปีละ 3 แสนบาท ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 3

สำหรับการจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ โดยนำไปสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนสวัสดิการชุมชนในการเพิ่มขยายสมาชิก เพื่อให้กองทุนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน และเพื่อเป็นการพัฒนาและกำหนดให้กองทุนสวัสดิการชุมชนมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในพื้นที่ ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกของกองทุน ทั้งนี้ ในนามของเครือข่ายสวัสดิการชุมชน ขอขอบคุณความกรุณาที่ อบจ.ภูเก็ต ให้การสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายสวัสดิการชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง”

ด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอชื่นชมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตทุกพื้นที่ที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันระดมสมองในการพัฒนากองทุน ซึ่งทุกครั้งที่มาประชุมก็เห็นความก้าวหน้าและความตั้งใจของคณะกรรมการซึ่งได้ดูแลสมาชิกเป็นอย่างดี สำหรับจังหวัดภูเก็ตถือว่าเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ทำงานร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชน ให้งบประมาณสนับสนุน โดยขณะนี้ทางเทศบาล อบต. ก็เห็นความสำคัญ และมาร่วมประชุมด้วย ถือเป็นสิ่งที่ดีที่ได้ทำงานร่วมกับคณะกรรมการกองทุนในทุกแห่ง ทำให้เกิดการทำงานที่มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ซึ่งการระดมความคิดเห็นร่วมกันนั้นสำคัญมาก ขอให้นำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาคุยกัน และที่สำคัญคือการเพิ่มสมาชิก ขอให้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าปีนี้จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่คณะกรรมการทุกคนมีความเข้มแข็ง ผมคิดว่าภูเก็ตจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่หลายจังหวัดจะมาดูงานเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นความสำเร็จที่พวกเราได้ทำงานร่วมกัน”

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.