ประชุมเรื่อง การปิดปรับปรุงอาคารผู้โดยสารหลังเดิม

ประชุมหารือ เรื่อง การปิดปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต (หลังเดิม)
ประชุมหารือ เรื่อง การปิดปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต (หลังเดิม)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต

วันที่ 26 เมษายน 2559 ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกับภาคบริจาคโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต และเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

นางมนฤดี เกตุพันธุ์ เป็นประธาน ฝึกอบรมการใช้อาวุธประจำกายฯ

นางมนฤดี เกตุพันธุ์ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้อาวุธประจำกายฯ

วันที่ 20 เมษายน 2559 นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ลงชุมชนบ้านแหลมทราย พร้อมมอบผ้าห่ม

ผภก.ลงชุมชนบ้านแหลมทรายพร้อมมอบผ้าห่ม

วันที่ 12 เมษายน 2559 นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมทราย

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาราคาอาหารและน้ำดื่ม

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาราคาอาหารและน้ำดื่ม
ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาราคาอาหารและน้ำดื่ม

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เรืออากาศตรี ธานี  ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ได้เชิญผู้ประกอบการร้านค้า

ท่าอากาศยานภูเก็ต อบรมการใช้อาวุธประจำกายและศิลปะป้องกันตัว

ท่าอากาศยานภูเก็ต อบรมการใช้อาวุธประจำกายและศิลปะป้องกันตัว

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ