พี่ ทภก. ชวนน้องเรียนเล่น เป็นเด็กดีช่วงปิดเทอม

พี่ ทภก. ชวนน้องเรียนเล่น เป็นเด็กดีช่วงปิดเทอม

พี่ ทภก. ชวนน้องเรียนเล่น เป็นเด็กดีช่วงปิดเทอม
วันที่ 19 มีนาคม 2559 นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ พี่ ทภก. ชวนน้องเรียนเล่น เป็นเด็กดีช่วงปิดเทอม” โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบ ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ โรงเรียนวัดมงคลวราราม,โรงเรียนวัดเมืองใหม่,โรงเรียนบ้านป่าครองชีพ,โรงเรียนบ้านแหลมทราย,โรงเรียนบ้านหมากปรก,โรงเรียนบ้านคอเอน,โรงเรียนบ้านไม้ขาว และบุตรพนักงานลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่ง ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ โดยได้จัดโครงการฯ ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 116 คน ณ อุทยานแห่งชาติเขาลำปี -หาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.