กงสุลประชุมแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานภูเก็ต

กงสุลประชุมแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานภูเก็ต

กงสุลประชุมแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 2 มีนาคม 2559 นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรับ กงสุลประเทศต่างๆประจำจังหวัดภูเก็ต ,หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดภูเก็ต ในโอกาสเข้าร่วมประชุมแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี นายโชคดี  อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงาน ท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 2 มีนาคม 2559 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้การต้อนรั...

Posted by Phuket Journal on Wednesday, March 2, 2016

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.