ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาราคาอาหารและน้ำดื่ม

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาราคาอาหารและน้ำดื่ม

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาราคาอาหารและน้ำดื่ม
ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาราคาอาหารและน้ำดื่ม

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เรืออากาศตรี ธานี  ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ได้เชิญผู้ประกอบการร้านค้าประเภท อาหารและเครื่องดื่ม ที่จำหน่ายภายใน ท่าอากาศยานภูเก็ต มาประชุมหารือเพื่อหาแนวทาง  แก้ไขปัญหาราคาอาหาร และน้ำดื่ม โดยสรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 1. ผู้ประกอบการทุกรายยินดีให้ความร่วมมือในการปรับลดราคาน้ำดื่ม (ขนาด 500 มิลลิลิตร) ลดลงเหลือขวดละ 10 บาท หากมีการจำหน่ายรวมกับน้ำแข็ง จะมีราคาไม่เกิน 12 บาท 2. ผู้ประกอบการร้านค้าอาหารยินดีที่จะไปพิจารณาหาเมนูทางเลือกราคาประหยัดในแต่ละร้านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.