ท่าอากาศยานภูเก็ต อบรมการใช้อาวุธประจำกายและศิลปะป้องกันตัว

ท่าอากาศยานภูเก็ต อบรมการใช้อาวุธประจำกายและศิลปะป้องกันตัว

ท่าอากาศยานภูเก็ต อบรมการใช้อาวุธประจำกายและศิลปะป้องกันตัว

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้แทน ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ทบทวนการใช้อาวุธประจำกาย และศิลปะป้องกันตัว ให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอด ท่าอากาศยานภูเก็ตระหว่าง วันที่ 1-4 มีนาคม 2559 โดยมี นายโกศล สาตร์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและดับเพลิงกู้ภัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรม ณ ฐานทัพเรือพังงา จังหวัดพังงา

วันที่ 1 มีนาคม 2559 เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้แทน ท่าอากาศยานภ...

Posted by Phuket Journal on Wednesday, March 2, 2016

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.