ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ลงชุมชนบ้านแหลมทราย พร้อมมอบผ้าห่ม

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ลงชุมชนบ้านแหลมทราย พร้อมมอบผ้าห่ม

ผภก.ลงชุมชนบ้านแหลมทรายพร้อมมอบผ้าห่ม

วันที่ 12 เมษายน 2559 นางมนฤดี  เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมทราย พบปะชาวบ้านในชุมชน พร้อมมอบผ้าห่มให้กับชาวบ้านในชุมชน ตามโครงการ “ท่าอากาศยานภูเก็ตใส่ใจชุมชน และสภาพแวดล้อม” ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ลงพื้นที่ชุมชนบ้านแหลมทราย พบปะชาวบ้านในชุมชนท่าอากาศยานภูเก็ตใส่ใจชุมชน และสภาพแวดล้อม

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.