ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นางกัลยรัตน์  สุทธิพัฒนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทน ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าบางขนุน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นผู้แทน ท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ http://news.phuketindex.com/environment/aot-36-229437.html

Posted by Phuket Journal on Thursday, May 19, 2016

Related Post

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมงานปล่อยเต่าตนุ

เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต และมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเล หาดไม้ขาว ร่วมงานปล่อยเต่าตนุ

3 มิถุนายน 2563 ภูเก็ต ประเทศไทย – นายจอร์จ วารุกีซ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม เจดับเบิ้ลยู แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์…

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.