ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบสื่อการสอนวิทยาลัยเทคนิคถลาง

ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบสื่อการสอนวิทยาลัยเทคนิคถลาง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายรักศักดิ์  เอี่ยมหิรัญ ผู้ชำนาญการ 8 ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบินท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดโครงการ HKT Love U ก.พ. 59

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดโครงการ HKT Love U ก.พ. 59
ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดโครงการ HKT Love U ก.พ. 59

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดโครงการ HKT Love U ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บริหารจังหวัดกับผู้ว่า และกงสุล

ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมประชุมผู้บริหารจังหวัดกับผู้ว่าและกงสุล

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร

ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับผู้ว่าฯ ตรวจอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่

ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับผู้ว่าฯตรวจอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่
ท่าอากาศยานภูเก็ตต้อนรับผู้ว่าฯตรวจอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศแห่งใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นางมนฤดี เกตุพันธุ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วยผู้บริหาร

ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day หาดสุรินทร์

ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day หาดสุรินทร์
ท่าอากาศยานภูเก็ตร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day หาดสุรินทร์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดพนักงานและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด

ท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดโครงการรณรงค์ความสะอาด ในเขตลานจอดอากาศยาน

ท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดโครงการรณรงค์ความสะอาดในเขตลานจอดอากาศยาน
ท่าอากาศยานภูเก็ตเปิดโครงการรณรงค์ความสะอาดในเขตลานจอดอากาศยาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นายอำนวย  สาระชาติ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต