ทอท.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน

ทอท.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน

ทอท.ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน

(26 กุมภาพันธ์ 2559) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) ร่วมกับ Shanghai Airport Authority (SAA) โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.และ Mr. Jing Yiming, President, SAA เป็นผู้ร่วมลงนาม ณ โรงแรม Le Meridien Suvarnabhumi Bangkok Golf Resort & Spa จ.สมุทรปราการ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ทอท.มีโครงการความร่วมมือระหว่าง ทอท. และท่าอากาศยานต่างประเทศในลักษณะ Sister Airport เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของทอท.ที่จะเป็นผู้ดำเนินการ และจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก (AOT operates the world’s smartest airports) และยุทธศาสตร์ของ ทอท. ในด้านนโยบายการต่างประเทศ โดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการร่วมมือกันอย่างฉันท์มิตรเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล (Exchange of Information) การดำเนินโครงการร่วมกัน (Joint Work Activities) การตลาดและการส่งเสริมการขายร่วมกัน (Joint Marketing and Promotion) รวมถึงการจัดให้มีการประชุมร่วมกันเป็นประจำ (Regular Meeting) และในวันนี้ ทอท.ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานกับ Shanghai Airport Authority (SAA) ผู้บริหารท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (Shanghai Pudong International Airport) ซึ่งเป็นท่าอากาศยานหลักของเมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตงรองรับผู้โดยสาร 50 ล้านคนในปี 2557 และเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับที่ 3 ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีความสอดคล้องกับท่าอากาศยานภายใต้การบริหารงานของ ทอท. เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้บริการกว่า 52 ล้านคนในปี 2558 โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ทอท.หวังว่าโครงการและแผนการที่ทั้งสองหน่วยงานจะดำเนินการร่วมกันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยาน การนำเทคโนโลยีมาใช้ และการวางแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยาน รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศอีกด้วย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ทอท.ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยานกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการท่าอากาศยานนานาชาติจำนวน 9 องค์กร ใน 8 ประเทศ ครอบคลุมท่าอากาศยานนานาชาติ 14 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ท่าอากาศยานอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี  ท่าอากาศยานนาริตะ ท่าอากาศยานคันไซและท่าอากาศยานโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ท่าอากาศยานออสติน-เบิร์กสตอร์ม มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ท่าอากาศยานปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่าอากาศยานเนปิดอว์และท่าอากาศยานย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ท่าอากาศยาน Tan Son Nhat International Airport ท่าอากาศยาน Noi Bai International Airport ท่าอากาศยาน Danang International Airport และท่าอากาศยาน Phu Quoc International Airport สาธารณรัฐ  สังคมนิยมเวียดนาม

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.