ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดโครงการ HKT Love U ก.พ. 59

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดโครงการ HKT Love U ก.พ. 59

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดโครงการ HKT Love U ก.พ. 59
ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดโครงการ HKT Love U ก.พ. 59

ท่าอากาศยานภูเก็ต จัดโครงการ HKT Love U ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยให้บริการ เป็นภาษาอังกฤษ ภาษารัสเซีย ภาษาจีน เช่น การแนะนำเที่ยวบิน เส้นทางการบินและเคาน์เตอร์เช็คอิน รวมทั้งการสอบถามข้อมูลต่างๆ ภายในท่าอากาศยานภูเก็ต ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 2 อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานภูเก็ต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.