ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบของขวัญวันเด็กให้ทัพเรือภาคที่ 3

ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบของขวัญวันเด็กให้ทัพเรือภาคที่ 3

ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบของขวัญวันเด็กให้ทัพเรือภาคที่ 3

วันที่ 7 มกราคม 2559 เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ต มอบของขวัญวันเด็กจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 ให้กับ ทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ต่อไป

Related Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.