เปิดสถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงาม โรงพยาบาลสิริโรจน์

เปิดสถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามโรงพยาบาลสิริโรจน์
เปิดสถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามโรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ตเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้มาใช้บริการตามนโยบาย Thailand Medical Hub of Asia

เมื่อเวลา 10.00 น. 21 มี.ค.59 ที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางกอบกาญจน์

 

งดสูบบุหรี่โลกงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อเวลา 09.00 น. วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ที่บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

logoคณะกรรมการจิตอาสา   รพ.วชิระภูเก็ต จัดโครงการประชุมวิชาการจิตอาสา ประจำปี   2554  โดยมีพระวิสุทธิธรรมคณี  เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต  บรรยายธรรม  เรื่อง  “จิตอาสากับการให้”  และนายธีรวุธ ศรีตุลารักษ์ ประธานมูลนิธิ

วชิระภูเก็ตนพ.เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต เข้ารับโล่รางวัลศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ในหน่วยบริการดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2554 ประเภทโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในงาน

 

คณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.วชิระภูเก็ต ออกหน่วยแพทย์อาสา พอสว. ให้บริการตรวจรักษา และส่งมอบของที่รับบริจาคจากเจ้าหน้าที่รพ./ประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ให้กับตัวแทนผู้ประสบอุทกภัย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่  5 -7 เม.ย. 54

รพ.กรุงเทพภูเก็ต จัดกิจกรรม “เรียนศิลปะกับครูหนุ่ม” สอนวาดภาพด้วยสีอะคริลิคทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในหัวข้อ “ที่นี่…ภูเก็ต” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ เปิดโลกจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ นักเรียนอายุตั้งแต่ 9-13 ปี ไ

วชิระภูเก็ตเมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา บริเวณเวทีกลาง ศาลาอบอุ่น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Day ซึ่งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส.

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา  ปารียา  จุลพงษ์  ผู้จัดการฝ่ายกิจสาธารณะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต  และนนทลี  มรรคาวาณิช  ประธานมูลนิธิมรรคาวาณิชและครอบครัว  ร่วมสำรวจแหล่งหญ้าทะเล บริเวณบ้านป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต