เปิดสถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงาม โรงพยาบาลสิริโรจน์

เปิดสถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงาม โรงพยาบาลสิริโรจน์

เปิดสถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามโรงพยาบาลสิริโรจน์
เปิดสถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามโรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ตเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้มาใช้บริการตามนโยบาย Thailand Medical Hub of Asia

เมื่อเวลา 10.00 น. 21 มี.ค.59 ที่โรงพยาบาลสิริโรจน์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ตPhuket Plastic Surgery Institute (PPS) และRebranding โรงพยาบาลสิริโรจน์ เครือบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด (มหาชน) โดยมีนายขจรเกียรติรักพานิชมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์  ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายนิมิต เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต นายวิเศษ สบายจิตร ปลัดเทศเทศบาลตำบลวิชิตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วม

นพ.สงวน คุณาพร กล่าวว่า โรงพยาบาลสิริโรจน์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่เปิดให้บริการโดยคนภูเก็ต ซึ่งได้ปวารณาตนว่าจะเป็นโรงพยาบาลของคนภูเก็ตที่ดูแลคนภูเก็ตดุจดั่งญาติมิตร จากสิริโรจน์คลินิกเมื่อพุทธศักราช 2521 สู่โรงพยาบาลสิริโรจน์ในพุทธศักราช 2536 จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2557 เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญขององค์กรภายหลังการจดทะเบียนเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลของบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัด(มหาชน) หรือ BDMS เครือข่ายโรงพยาบาล และบริการทางการแพทย์ ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และลำดับ 3 ของโลก   การผนึกกำลังสำคัญในครั้งนี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งต่อโรงพยาบาลสิริโรจน์เพื่อพัฒนากระบวนการดูแลรักษาให้เป็นจุดศูนย์รวมและเป็นที่พึ่งทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพของคนภูเก็ตตลอดถึงนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกและก้าวสู่ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการแพทย์และรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของหัวเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยอย่างจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

นอกจากนี้นพ.สงวน คุณาพร กล่าวว่าตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพที่มารับบริการด้านการตรวจรักษาสุขภาพทันตกรรมและที่นิยมมากที่สุดคือศัลยกรรมตกแต่งความงามจากสถิติในปีพุทธศักราช 2557 มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ารับบริการถึง 5,000 รายซึ่งการดำเนินงานของสถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ตสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศThailand:Medical Hub of Asia และเริ่มต้นเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอีกด้วยซึ่งมั่นใจว่าวิสัยทัศน์ของสถาบันจะเป็นส่วนหนึ่ง ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์Thailand Medical Hub of Asia ให้ดำเนินไปอย่างยั่งยืน

เปิดสถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามโรงพยาบาลสิริโรจน์ภูเก็ตเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้มาใช้บริการตามนโยบาย Thailand Medical Hub of Asiahttp://news.phuketindex.com/business/medical-hub-229067.html

Posted by Phuket Journal on Tuesday, March 22, 2016

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.