รพ.กรุงเทพภูเก็ต สำเร็จแหล่งหญ้าทะเลที่ป่าคลอก

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา  ปารียา  จุลพงษ์  ผู้จัดการฝ่ายกิจสาธารณะโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต  และนนทลี  มรรคาวาณิช  ประธานมูลนิธิมรรคาวาณิชและครอบครัว  ร่วมสำรวจแหล่งหญ้าทะเล บริเวณบ้านป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ก่อนจัดกิจกรรมเก็บตัวอย่างหญ้าทะเลและโยน EM Ball ครั้งสุดท้ายในวันที่ 19 เม.ย.

เพื่อรวบรวมข้อมูลและสรุปผลการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลจากการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (EM) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน  จะเป็นผู้สรุปผลการวิจัยจากการเก็บตัวอย่างทั้ง 4 ครั้ง  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลต่อไปในอนาคต

Related Post

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.